16. detsember 1999 kell 22:00

Kindlustusvõtja, hoidu Nordika eest!

Ainsana Eesti kindlustusseltsidest ei avaldanud küsimise peale bilanssi ja kasumiaruannet Nordika Kindlustus. Sellega eiras Nordika jaanuarist peale kehtivat rahandusministri määrust -- seltsi rahavoogude, finantsseisundi ja likviidsuse paremaks jälgimiseks peab seltsi kvartaalne aruanne olema kõigile huvitatuile tasuta kättesaadav.

Äripäev soovitab kõigil kindlustusvõtjatel hoiduda igasugustest tegemistest Nordika Kindlustusega.

Rahandusministri määrusest kõrvalehiilimine on vaid asja üks külg. Kui midagi varjatakse, tekib tavaliselt kohe kahtlus, et selles firmas ei ole kõik korras.

Kindlustusselts nagu pankki müüb usaldust. Kui Nordika juhataja Tiit Arge toob ühe mitteavaldamise põhjusena välja selle, et ta ei saa kindel olla huvilise võimes bilanssi lugeda, näitab see firma suhtumist oma klienti. Kui suurt usaldust äratab ettevõte, kes aksioomina võtab, et klient võib olla loll või küündimatu ja seepärast ei tasu parem talle üldse mingit infot jagada?

Eesti vanarahvas ütles: kuidas kuts külale, nii küla kutsile. Kuts (ettevõte) on näidanud oma suhtumist külasse (klientidesse).

Arge ütleb ka, et ta pole kindel, kas bilanss, kui see on kõigile kättesaadav, ei jõua siis konkurentide kätte, kes tõlgendavad andmeid valesti. Millegipärast konkurendid ei karda, et Nordika nende andmeid valesti tõlgendab -- teistel seltsidel rahandusministri määruse täitmisega probleeme pole.

Pehmelt öeldes on Tiit Arge põhjendused veidrad. Toimetuse hinnangul on juht, kes selliste väljaütlemistega esineb, sobimatu oma ametisse. Ettevõtte omanikud peaks sellise tegevjuhi suhtes ühese seisukoha võtma. Kuna Nordika juhid ja omanikud suures osas kattuvad, on vist palju tahetud sealtpoolt initsiatiivi oodata.

Järelduste tegemine jääb kliendi hooleks. Kindlustusinspektsioon laiutab käsi nagu alati. Inspektsiooni juht Ellen Ridaste väidab, et neile tehtud ettekannete kohaselt on Nordikas kõik nii, nagu nõuded ette näevad. Samas mööndes: «Seal on midagi, mis meile ei meeldi, ent see ei ole avalikustamiseks.» Kommentaarid on liigsed. Ajalugu on näidanud, et kui inspektsioon otsustavalt tegutsema asub, on tavaliselt hilja.

Võimalik, et Äripäev murrab sisse lahtisest uksest. Võimalik, et kindlustusvõtjad juba ongi Nordika teenustest loobunud. Kui mitte, siis veel ei ole hilja.

Veidi on Nordika oma usaldusväärsuse taastamiseks teinud. Eile andis selts Äripäevale lõpuks aruanded. Tõsi, sõda, mis selleks tuli pidada, vajaks selgitust -- et iga huviline saaks aru ja konkurent ei tõlgendaks valesti.

Hetkel kuum