Ülo Toomsalu • 6. jaanuar 2000 kell 6:01

Kinoliit püüab kuhjunud võlgadest välja rabelda

Kinoliidu juhatuse esimees Elo Tust saatis aasta esimesel tööpäeval peaminister Mart Laarile kirja palvega, et peaminister päästaks nad liidu endiste töötajate süül tekkinud riigivõla intressidest, sest põhivõla katteks on raha leitud, kirjutab Postimees. Tusti sõnul tegi maksuamet mullu kindlaks, et kinoliit võlgneb riigile koos intressidega ligi 1,4 miljonit krooni. 'Sellest enam kui poole moodustavad intressid,' selgitas Tust. 'Võlg hakkas kogunema 90. aastate algul, kui liidu vastutavate töötajate ausus jäi ahnusele alla - loodi oma firmasid, mis võtsid üle liidu majandust ülal hoidnud tegevusalad, sõlmiti liidule kahjulikke lepinguid, katkes nõuetekohane raamatupidamine, jäeti maksmata riigimaksud.' Kuigi kinoliit eksisteerib alates 1958. aastast, selgus 1998. aasta suvel, et seda kui maksukohuslast pole maksuameti arvutis ja pärast taasiseseisvumist pole liit sotsiaalametisse aruandeid esitanud. Teine lugu puudutas Tusti sõnul liidu kaht maja Tallinna vanalinnas, mille kinoliit erastas 1994. aasta detsembris, ent mille kohta hooneregister väljastas 1998. aastal teatise, et majad kuuluvad linnale. Tust näitas üht erastamisagentuurist leitud dokumendi koopiat - hoonete üleandmise-vastuvõtmise akti, millelt puudub originaaliga võrreldes üksainus rida - kinoliidu Müürivahe tänava maja. Tusti väitel annab võltsing alust arvata, et keegi tahtis hoone vahelt ära napsata. Praegu on kinoliidu mõlemad majad küll paberite järgi jälle nende, ent kohtu poolt arestitud. Kinoliidu endised juhid lasid kuni 1998. aasta suveni liidu majandusasju ajada liidu vastutaval sekretäril Madis Trambergil, kelle töö üle puudus kontroll, selgitas Tusti. Tramberg ja tema kaasa Tiina Lokk asutasid 1993. aastal oma firma FilmiMax, mis hakkas kasutama liidu infot ja ruume. 'Viimased paar aastat on see firma meie maja rentnik, kuid rent ja muud maksud on tasumata. Rendileping kinoliidu ja FilmiMaxi vahel kehtib 2004. aastani, kuid liit loodab selle kohtus tühistada. Kohtusse esitatud võlanõue on pool miljonit krooni. FilmiMax tahab kinoliidult omakorda 3,9 miljonit, kuna liit oli takistanud firma äritegevust.

Hetkel kuum