Ülo Toomsalu • 7. jaanuar 2000 kell 6:05

Haigekassa saadetud tulumaksutõend ei anna lisahüvitist

Haigekassa saadab kõigile möödunud aasta jooksul haigushüvitisi saanud kindlustatutele tulumaksutõendi postiga koju, kuid lisaraha ei tasu haiguspäevade eest loota, kirjutab Postimees.

Keskhaigekassa pressiesindaja Kaja Tampere sõnul on mitu inimest haigekassasse helistanud, soovides hüvitist möödunud aasta haiguspäevade eest. Kuna aga haigushüvitiselt on tulumaks juba maha arvatud, pole kellelgi lootust haiguspäevade eest lisaraha saada. Tulumaksutõendid saadab haigekassa inimestele postiga koju sellepärast, et nad saaksid maksuametiga asjad korda ajada.

Tampere selgitas, et haigushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töötavale haigekassa liikmele töövõimetuslehe (nn sinise lehe) alusel juhul, kui töövabastuse tõttu jäi inimesel saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Hüvitise liigid on haigushüvitis, sünnitushüvitis ja hooldushüvitis. Töövõimetusleht (nn sinine leht) on kindlustatu ajutist töövõimetust ja töövabastust tõendav, hüvitise määramise ja maksmise aluseks olev dokument, mille kirjutab välja arst.

Töövõimetuslehe esitab tööandja koos saatekirjaga seitsme kalendripäeva jooksul sellele piirkondlikule haigekassale, kus kindlustatu on arvele võetud.

Tampere ütles, et kõik saavad tõendi igal juhul kätte ja alles siis, kui see pole saabunud 20. jaanuariks, tuleb tõendit küsida oma elukohajärgsest haigekassast.

Hetkel kuum