Kadi Heinsalu • 9. märts 2000 kell 12:38

Esimesed piraattarkvara kasutajad peavad ülisuure trahvi ära maksma

Riigikohtu loakogu otsustas täna AS Kunsttüki osas ja 01.märtsil OÜ Humana Projekt osas jätta jõusse Ringkonnakohtu poolt tehtud süüdimõistvad kohtuotsused, andmata neile menetlusluba Riigikohtus, kuna esitatud kassatsioonikaebused polnud põhjendatud.

Möödunud detsembris otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta muutmata ASile Kunsttükk määratud esimese astme kohtuotsuse, millega karistati ettevõtet arvutiprogrammide ebaseadusliku kasutamise eest 150 000 kroonise rahatrahviga ning arvutisüsteemi erikonfiskeerimisega.

Samal ajal otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta jõusse OÜ-le Humana Projekt määratud rahatrahv 200 000 krooni ja muuta esimese astme kohtuotsust, lisades 9 arvutisüsteemi erikonfiskeerimise.

08.02.2000 ja 21.02.2000 Tallinna Halduskohtu otsustega erikonfiskeeriti arvutiprogrammide ja Playstation mängude rentimisega tegelenud ja mängusaalideketti Tallinnas omanud arvutiklubilt 'Frii Zonn' 34 arvutit, 12 Sony Playstation mängukonsooli, 15 televiisorit, 1 Panasonic DVD-mängija, 1 Yamaha kodukinokeskus, 52 CDd arvutiprogrammidega, 257 Playstation CDd, 149 videoCDd ja 92 DVDd. Arvutklubi tegutses Tallinnas viies erinevas kohas, mis asusid peamiselt suuremates kubanduskeskustes Lasnamäel ja Mustamäel.

29.02.2000 otsusega karistas Tallinna Ringkonnakohus arvutifirmat Trianon Systems rahatrahviga 250 000 krooni ja erikonfiskeeris müüdava arvutisüsteemi, kuhu olid installeeritud erinevad programmid (MS Windows98, MS Office 97, Adobe Photoshop 5.0, Corel DRAW 8.0). Trianon Systems kopeeris programmid arvuti kõvakettale autori luba selleks omamata, et siis kokkuvõttes soodsama hinnaga heauskseid kliente meelitada. Ostuga ei antud kaasa ühtegi andmekandjat, autoripoolset luba (litsentsi) programmide kasutamiseks ega muid kaasaskäivaid dokumente.

Hetkel kuum