15. märts 2000 kell 22:00

Miks politsei ei suuda tõkestada piraatluse vohamist?

Endise politseiametnikuna arvan, et politsei ei ole küll süüdi kõigis meie ühiskonnas eksisteerivates pahedes. Samuti ei saa üksikjuhtumite põhjal järeldusi teha kogu organisatsiooni kohta.

Probleem kahtlemata eksisteerib, minu arvates pole see ainult politsei, vaid kogu riigi probleem. Alustada tuleks sellest, kuidas jõuab salakaup Eestisse ja kuidas paljud meist seda tarbivad, soodustades nii ?musta? äritegevust. Põhitähelepanu tuleb suunata probleemi põhjuste väljaselgitamisele, seejärel püstitada üldriiklikud ühtsed prioriteedid kõigile ametiasutustele, kes peaks valdkonnaga tegelema. Ja leida vahendid, et oleks võimalik tegelda.

Siin ei ole ühte domineerivat põhjust. Abstraktne põhjus on see, et ühiskond on veel liialt noor. Meil on ainult 10 aastat iseseisvust, pole piisavalt vettpidavaid seadusi, pole piisavalt raha, ühiskond pole piisavalt efektiivne. Lahendus on see, kui rahva elujärg paraneb ühelt poolt ja teiselt poolt tekib nagu seeni pärast vihma uusi kaubanduskeskusi, mis pakuvad konkurentsivõimelist hinnataset turgudele. Kui on nõudmist, on ka pakkumist. Tuleb tegelda sellega, et ei oleks nõudmist. Asjad lähevad edasi, lihtsalt võtab aega, kõik ei tule päevapealt.

Asi ei ole politseis. Meie elatustase on nii madal, et kõik, mida vähegi piraadi kombel kätte saab, seda piraadi kombel ka tehakse. Kui me oleme teel ELi ja üritame Euroopa hinnapoliitikat ja aktsiispoliitikat siin ajada, siis see kõik võib olla väga tore. Kui sellega elanike ostujõud ei tule kaasa, siis EL saab Eesti kodanike näol endale poolteist miljonit kehvikut. See, millega politsei võitleb, on tagajärjed, tähelepanu tuleks pöörata põhjustele.

Kui me tõstame veel kütuseaktsiisi, ajalehtede, raamatute käibemaksu ? maksukoormus tõuseb, ja see suunab piraatlusele ja piraatkauba ostmisele.

Eesti elab üle sotsiaalse muutumise perioodi koos kõigi sellest tulenevate raskustega ja elanikevahelise ebavõrdsusega. Mitmete kuritegevusprobleemide lähtekohad on sotsiaalvaldkonnas. Politsei tööd saab muuta tõhusamaks. Politsei suutlikkus kuritegevust ohjata suureneb ja ellu jäävad ettevõtted, mis toimivad seadusi järgides. Ebaausate karistamiseks teevad politsei, maksuamet ja tarbijakaitse tulevikus veel tõhusamat koostööd.

Siseministeeriumi üks prioriteet on võitlus ebaseadusliku alkoholi ja tubaka ning piraatkaubanduse vastu, politsei tegevuse kvaliteedi parandamine ja korruptsioonivastase võitluse tõhustamine. Keskkriminaalpolitsei operatsioonid Kadaka turul on olnud tulemuslikud ? konfiskeeriti palju piraatkaupu. Võitlus jätkub!

Hetkel kuum