Andrus Vaher • 16. märts 2000 kell 14:27

Kinnitatud andmeil kandideerivad Eesti Panga presidendiks Kraft ja Vensel

Eesti Panga presidendi kandidaatideks esitati tänasel Nõukogu istungil praegune Eesti Panga president Vahur Kraft ja Tallinna Tehnikaülikooli statistikaprofessor Vello Vensel, teatas Eesti Panga infojuht Andrus Kuusmann.

Mõlemad kandideerijad esitasid omapoolse kirjaliku nõusoleku keskpanga presidendiks pürgimiseks tõendades enda vastavust Eesti Panga seadusest tulenevatele keskpanga presidendile esitatavatele nõuetele.

Eesti Panga Nõukogu leppis tänasel istungil lõplikult kokku ka presidendivalimiste protseduuri ja edasise ajakava. Selle kohaselt peaks valimised toimuma nõukogu järgmisel istungil 30. märtsil. Siis toimub ka kandidaatide ärakuulamine.

Hiljemalt 27. märtsiks esitavad kandidaadid nõukogule kirjalikult oma nägemuse Eesti Panga juhtimise põhimõtete kohta ning seisukohad raha- ja pangapoliitilistes küsimustes ja elulookirjelduse.

Hääletusprotseduur on salajane. Eesti Panga Nõukogu esitab Vabariigi Presidendile ametisse nimetamiseks kandidaadi, kes kogub vähemalt viie nõukogu liikme (koosseisu häälteenamus) toetuse.

Vajadusel informeerib avalikkust valimiste protsessist Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Sõrg.

Eesti Panga presidendi volitused lõppevad 28. aprillil.

Hetkel kuum