21. märts 2000 kell 7:50

Raudteetunnel Helsingisse liiga kallis

Harju maakonnaplaneeringus on kirjas, et VIA Baltica loomulikuks jätkuks oleks Soome lahe aluse raudteetunneli rajamine Helsingini, mille on välja pakkunud Soomes registreeritud Helsinki-Tallinna Rautatieyhtistys ry.

Tulenevalt suhteliselt headest geoloogilistest tingimustest (valdavalt graniitpinnas) ja arvestades soomlaste kogemusi tunnelite rajamisel Soome graniitpinnastes, võib see esmapilgul fantastilisena tunduv merealune raudteetunnel üleeuroopalise kiirraudteedevõrgu rajamise ja Soome ääremaaksjäämise kartuse kontekstis muutuda reaalsuseks, eriti kaugemas tulevikus, kui Poola ja Balti riigid on ühinenud EL-ga, seisab planeeringus.

Teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja Aap Tänav kinnitas, et tegemist on suhteliselt vana ideega, milleks initsiatiiv tuli soomlaste poolt, kuid hetkel see päevakorras pole. 'Teede- ja sideministeerium sellega praegu ei tegele,' ütles Tänav.

Tänav lisas, et tegemist on äärmiselt kalli projektiga ja seetõttu tuleks põhjalikult kaaluda, kas meil on piisavalt inimesi ja kaupu selle tunneli kasutamiseks.

Hetkel kuum