27. aprill 2000 kell 22:00

Laste toetamist tulumaksuvabastuse kaudu ei saa kuidagi õnnestunuks lugeda.

Lapsi võivad tegelikult kasvatada vabaabielus vanemad, vanavanemad, hooldajad, võõrasemad, võõrasisad... Kellele siis tulumaksususoodustus laieneb? Kui eesmärk on toetada lapsi, siis otse toetamist on ju tunduvalt lihtsam korraldada, kui aga toetust mittevajavaid vanemaid, siis...?

Kas koalitsioonileppes kiiruga sõnastatu on dogma, mida enam muuta ei saa?

Loen ebaõnnestunuks ka valitsuse kinnitatud noore pere eluasemelaenu tingimust, mis nõuab ühe alla seitsmeaastase lapse olemasolu, kuid näiteks ei arvesta vanemate vanust.

Arvan, et igasuguste seaduste muutmisele peaks eelnema eelnõude laiem avalikustamine, et möödalaskmisi vältida. Ainult internetis avaldamisest nähtavasti ei piisa.

Näiteks avastasin interneti kaudu elamuseaduse ja elamureformiga seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis ei järgi majandusministeeriumi oktoobris 1999 koostatud ?Eesti elamumajanduse arengukava aastani 2010? põhimõtteid.

Hetkel kuum