Inno Tähismaa • 4. mai 2000 kell 9:37

Tarmo Loodusele esitatud umbusaldusavalduse sisu

Riigikogus täna arutlusele tulevas umbusaldusavalduses siseminister Tarmo Loodusele heidavad opositsioonisaadikud ministrile ette kontrolli kaotamist siseministeeriumi haldusalas toimuva üle, 'mistõttu on tekkinud äärmiselt ohtlik anarhialaadne situatsioon'.

Järgneb refereering seletuskirjast:

Siseminister Looduse eestvõttel viidi politseis läbi lauskoondamine, mille tagajärjel kaotas töö 424 politseinikku. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga on kuritegevus suurenenud enam kui 10%, Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluse andmeil ei ole 70% Eesti elanikest rahul turvalisuse olukorraga. Saar Polli uuringute kohaselt peab tervelt 76% elanikest politsei tööd halvaks või väga halvaks.

Lokkab narkomaania ja sellega seotud kuriteod, politsei on võimetu piraatkaubanduse vastases võitluses. Kuidas saabki nendel aladel mingit edu saavutada, kui politseil, kellele riik on teinud ülesandeks arvutites piraattarkvara avastamise ja selle kasutamise eest karistamise, kasutab ise 44% ulatuses piraattarkvara, nagu nähtub politseiameti arengu- ja infoosakonna ülemkomissar Andrus Voolaine avaldusest BNSile.

Selgub, et politseinikud on seotud narkokaubandusega. Tallinna narkopolitsei töötajad tegid kindlaks kaks kolleegi Kesklinna politseist, kes aitasid kesklinnas tegutsenud kuritegelikul grupeeringul müüa ja vahendada narkootikume. Tänaseks juba töölt vabastatud Tallinna narkogrupi komissari Kalev Mõttuse sõnul müüsid kolleegid narkootikume isegi töö ajal, kandes seljas mundrit.

Kuritegevus ja elementaarse distsipliini puudumine iseloomustab viimasel ajal politseinike tegevust kõikjal Eestis. Ainuüksi viimase kahe ja poole kuu vältel on politseinike ohvriks langenud kaks välisriigi kodanikku.

Liikluspolitseinike altkäemaksuvõtmised ning kaebused politseivägivalla kohta, milliseid politsei ise uurib, on muutunud sedavõrd tavaliseks, et neid pole mõtet hakata üles lugemagi.

Tõeliseks nuhtluseks on igasuguse korratunde minetanud politseinikud muutunud liikluses. Minister Looduse vähem kui pooleaastase ametisoleku ajal on politseinikud põhjustanud kolm inimohvritega avariid, neist kahel juhul olid juhid purjus.

Kolm politseinike süül hukkunud inimest, suur materiaalne kahju, politsei maine enneolematu langus- ja ei mingit reageeringut siseminister Looduse poolt. Või kuidas saakski minister eeltoodud juhtumistele reageerida, kui ta ei suuda isegi oma autojuhti kontrollida, kes 18. Aprillil kihutas Tallinnas ning eiras politsei märguannet. Minister ise viibis sel ajal autos, kuid oma sõnul ei märganud midagi.

Eeltoodust nähtub kujukalt, et siseminister Loodus ei suuda tagada elementaarset ohutust, distsipliini ja seadustest kinnipidamist oma haldusalas. Enamgi veel, minister on ise asunud seaduserikkumise teele. Nii vallandas ta ebaseaduslikult kodakondsuse- ja migratsiooniameti peadirektor Andres Kollisti. Nüüd tuleb riigil maksta enam kui 75 000 krooni hüvitist ning kohtukulusid. Minister ei ole suutnud ümber lükata Kollisti halduskohtus esitatud väidet, et Loodus pakkus talle ametist lahkumise eest raha.

Kui lisada eelnevale Looduse ideed riigi edasise arengu kohta- puskariajamise legaliseerimine, usuõpetuse kohustuslik õpetamine koolides, riigi propagandatalituse loomine, massirahutuste mahasurumiseks eriüksuse loomine, on selge, et tegemist on küündimatu ministriga, kelle jätkamine ministeeriumi juhina on mõeldamatu.

31 allkirja.

Hetkel kuum