Tiit Elner • 22. mai 2000 kell 12:44

Riigikogu võib saata kõik aktsiaseltsid sundkorras väärtpaberiregistrisse

Riigikogus järgmisel nädalal arutusele tulev seaduse eelnõu kohustab kõiki kaheksat tuhandet Eestis tegutsevat aktsiaseltsi registreerima oma aktsiad väärtpaberite keskdepositooriumis ja maksma pankadele kuuluvale registripidajale selle eest tuhandeid kroone aastas.

Kui 2003. aasta 1. jaanuariks ei ole aktsiaselts seda kohustust täitnud, siis ettevõte sundlõpetatakse, ütleb riigikogu majanduskomisjonis eelmisel nädalal ühehäälselt heaks kiidetud väärtpaberite keskregistri seaduse säte. Nädala pärast parlamendis teisele lugemisele tulev eelnõu näeb ette ka trahvi kuni 50 000 krooni, kui aktsiaselts jätab süüliselt registri teenuste eest tasumata.

Praegu on registrisse kantud aktsiate hooldustasu minimaalselt kümme tuhat krooni aastas. Registri juht Jaanus Erlemann on varem kinnitanud, et registreeritud ettevõtete arvu kasvades teenustasud alanevad.

Advokaadist justiitsminister Märt Rask on depositooriumis registreerimise kohustust põhjendanud aktsiate omandiõiguse üle peetavate kohtuvaidluste ja aktsiatega seotud pettuste arvu vähendamisega. Jaanus Erlemann on nimetanud registreerimist ettevõtte omanikele mitmel põhjusel kasulikuks.

Eelnõu järgi kaovad depositooriumi nõukogust rahandusministeeriumi ja Eesti Panga esindajad. Registripidaja on AS Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium, mille omanikud on Eesti kommertspangad, Eesti Pank ja rahandusministeeriumi kaudu riik. Ettevõtte dokumendid nimetavad seda kasumit mitte taotlevaks aktsiaseltsiks.

Päevakorral on depositooriumi ühendamine ASiga Tallinna Väärtpaberibörs. Börsi omanikud on väärtpaberitulu osalised ehk pangad ja maaklerfirmad.

Kui väärtpaberite keskregistri seaduse eelnõu möödunud aasta lõpul välja ilmus, kohustas see depositooriumis registreerima ainult nende ettevõtete aktsiaid või osasid, mille aktsia- või osakapital on vähemalt kümme miljonit krooni või kus on vähemalt sada aktsionäri või osanikku.

Üle kümne miljoni kroonise aktsia- või osakapitaliga ettevõtteid on keskäriregistri andmetel alla poole tuhande. Aktsiaseltse kokku on maikuu seisuga 8223. Seni on neist oma aktsiate keskdepositooriumis registreerimist vajalikuks pidanud alla saja.

Täpsemalt ja koos asjaosaliste värskete kommentaaridega homses Äripäevas.

Hetkel kuum