24. mai 2000 kell 22:00

Kas ühemehe-aktsiaselts ikka on absurd?

Eesti äriühinguõigus tunneb kahte piiratud vastutusega kapitaliühingu liiki. Aktsiaseltsi ja osaühingut. Kuigi äriseadustiku ingliskeelses tõlkes (Commercial Code) on aktsiaseltsi vasteks public limited company ja osaühingu vasteks private limited company, ei ole Eesti aktsiaseltsid public limited company (avatud aktsiaseltsid) selle n-ö klassikalises tähenduses.

Enamik aktsiaseltse ei pea vajalikuks kaasata kapitali avalike emissioonide kaudu.

Avaliku kapitali kaasamine (public funding) aga ongi PLC-de põhitunnus. Sisuliselt täpsem on arusaam, et Eesti aktsiaseltside hulgas on nii private limited company?d kui public limited company?d. Osaühingu kui juriidilise isiku liigi täpsemaks mõistmiseks võrreldes Euroopa Liidu riikide äriühingutega tuleks teda mõista kui limited liability company.

Euroopa Liidus on sätestatud riigiti erinevad nõuded public limited company aktsionäride arvule. Prantsusmaal ja Iirimaal on nõutavaks aktsionäride minimaalseks arvuks 7; Portugalis 5; Suurbritannias, Luksemburgis, Kreekas, Belgias ja Austrias 2; Taanis, Soomes, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Hispaanias ja Rootsis 1.

Nende nõuete tulemusena, nagu väidetakse sellekohases uurimuses (The Simplification of the Operating Regulations for Public Limited Companies in the European Union), on nendes riikides, kus nõutav arv ületab ühte, kasvanud selliste avatud aktsiaseltside arv, kus tegelikult on üks aktsionär, kes aga on lihtsalt seaduses ette nähtud nõuete täitmiseks loonud teisteks aktsionärideks vajalikud osaühingud.

Limited liability company puhul on miinimumnõudeks 1.

Riigikogu liikmete poolt üheisiku-aktsiaseltsi absurdiks pidamine (vt 23. mai Äripäeva artiklis ?Aktsiaseltsid sunniga väärtpaberiregistrisse? toodud riigikogu liikme Kalev Kuke seisukohta) sunnib küsima, kas absurdiks peetakse tõesti poolte Euroopa Liidu riikide, sealhulgas Saksamaa, Rootsi, Taani jne, äriühinguõigust või on tegemist lihtsalt informatsiooni puudusega.

Puudulikul informatsioonil või valel mõistmisel otsuste langetamisel ehk seaduste vastuvõtmisel võivad olla aga tõeliselt absurdsed tagajärjed.

Hetkel kuum