Toomas Truuverk • 18. juuli 2000 kell 10:58

Finantsnõustajad hindavad NRG Energy'ga sõlmitavat lepingut

MAJANDUSMINISTEERIUM TÄIDAB VALITSUSE 27. JUUNI OTSUST

Valitsus otsustas 27. juunil sõlmida lepingu NRG Energy"ga Narva

Elektrijaamade 49%-se osaluse müügiks Vabariigi Valitsuse poolt otsustatud

põhitingimuste täitmise korral. Vastavalt sellele otsusele on sel kuul

jätkatud tööd juhtkomiteede ja finants- ning juriidiliste töörühmade

tasemel. Läbirääkimiste pooled on kohtumiste käigus jõudnud arusaamisele, et

lepingu sõlmimise otsuseks on vajalik vaid finantsnõustajate hinnang.

Vastavalt kokkuleppele kontrollivad finantsnõustajad üle finantsmudeli ning

analüüsi tulemusena peab Eesti poole nõustaja tõendama majandusministrile,

et valitsuse 27. juuni otsuse põhitingimused on täidetud. Finantstöögrupis

osalevad NRG esindajana CIBC ning Eesti poole esindajana

ShcroderSalomonSmithBarne ning Eesti delegatsiooni finantstöörühma juhina

Eesti Energia juhatuse liige finantsdirektor Sandor Liive.

Alates 1999 aastast on läbirääkimiste käigus delegatsioonide poolt

põhjalikult läbiarutatud kogu Narva Elektrijaamu puudutava tehingu

struktuur, mis ei ole pärast valitsuse 27. juuni otsust muutunud.

'28. juuliks peavad olema AS Eesti Energia nõukogule lepingud kättesaadavad

ning 3. augustil toimub nõukogu koosolek,' lausus majandusminister Mihkel

Pärnoja.

Hetkel kuum