20. august 2000 kell 22:00

Kas telefoni abonent- ja liitumistasude külmutamine on õigustatud?

Teede- ja sideministeeriumi ettepanek on jätta äriplaanist välja seal ettenähtud järsk hinnatõus eraklientide kuu- ja liitumistasude osas ja need aastaks külmutada.

Telefonitariife märgatavalt ja kiiresti tõstes teeb ET kergemaks oma konkurentide elu, kes alates järgmisest aastast võivad asuda seni monopoolse ettevõttega konkureerima. Mida kõrgemad on ET tariifid, seda suurem on nõudlus alternatiivse teenuse järele ja seda kergem on konkurentidel turule siseneda ning klientuuri võita. (ÄP Online, 17.08)

Eesti Telefoni arvates on konkurents "külmutamisest" tõhusam hindade korrigeerija. See, et ET pakub sideturul oma teenust alla omahinna, võib saada takistuseks tegelikule turuavanemisele ja on põhimõtteliselt vastuolus ka telekommunikatsiooniseadusega.

ET on korduvalt toetanud täielikult turu avanemist, mis eeldab, et teenusepakkuja ei toeta üht klienti teise arvelt. Hetkel maksab äriklient suures osas kinni erakliendi kulud, ja rahvusvaheliste kõnede arvelt hoitakse madalad kohaliku kõneminuti hinnad. Kuigi ministri nõudmised seavad turule tulijad raskemasse olukorda, on ET valmis nende nõudmistega arvestama.

Järgmisest aastast on küll ET eriõigused läbi ja turg oleks nagu avatud juurdetulijatele. Aga kuna esimesel aastal on loogiline, et kohe paugupealt keegi päris nii ei saa ka telefoniturule hüpata, et ET temaga ka arvestaks.

ET, teades, et kohe konkurentsi ei teki, tahaks nüüd võtta veel, mis võtta annab. Selleni, kui teised turuletulijad hakkavad kandadele käima, läheb veel paar-kolm aastat. Siis tuleb hakata hinda alla laskma.

Kui me nüüd oleme kas või pressi vahendusel ET kasuminumbreid vaadanud ? siis ega ta pankroti äärel ei ole. Nii et siin tahetakse veel võtta, mis võtta annab, ja see on kindlasti taunitav.

Ma ei ole viimasel ajal jälginud kogu seda väitlust. Aga loomulikult valitsuse võimalused järgmisest aastast ET äriplaani mõjutada on oluliselt väiksemad kui varem. Olgugi et kontsessioonileping hoolimata eriõiguste kaotamisest kestab edasi. Loomulikult ET on siis üks paljudest turuosalistest, aga kuivõrd ta on turgu valitsevas seisundis, siis tema kohta kehtivad teataval määral teistsugused reeglid.

Kuivõrd aga ühe omaniku sekkumine on põhjendatud, see on iseküsimus. Valitsus on ainult üks omanik. Teede- ja sideministeerium toimib omanikuna ainult väikese osa omandi suhtes.

Hetkel kuum