22. august 2000 kell 12:30

Intervjuu Eesti Telefoni juhatuse liikme Valdo Kalmiga

Valitsus heidab Eesti Telefonile ette digitaliseerimise tempo aeglustumist. Kui palju on Eestist tänaseks ET poolt digitaalsidega kaetud?

Hetkel on 61,8% sideliinidest digitaalsed ja tööd selles suunas jätkuvad tempokalt. Nii on näiteks hetkel Eestis 9 digilinna, millele aasta lõpuks lisandub ka Tallinn. Aasta lõpuks on liinide digitaliseerimise tase üle 70%.

Millal jõuab ET 100%-lise digitaliseerituseni?

Oluline pole mitte kõikide telefonijaamade väljavahetamine, vaid ka olemasolevate

analoogjaamade tehniline täiustamine, et saaks täita telekommunikatsiooniseadusest tulenevaid kohustusi.

Kuivõrd on ET tänavust ja varasemaid äriplaane võrreldes digitaliseerimise eesmärgid muutunud (saavutatava taseme osas)?

Varasemates plaanides ei olnud digitaliseerimsprotsent nii kõrge, kuid interneti kasvav osatähtsus nõuab, et keskenduksime paari aasta eest planeeritust enam võrgu kvaliteedile.

Kui palju inimesi on täna ET telefonijärjekorras?

Meie arvestused hõlmavad telefonitaotlusi, neid on hetkel 30 000 ringis.

Millal selle aasta äriplaani kohaselt telefonijärjekorrad kaovad?

Suurt osa telefonijärjekordade kadumises mängib avanev sideturg ja

mobiilside populariseerumine. Orieteeruvalt vöib rääkida valdavast telefoniseerumisest paari aasta jooksul.

Kui palju kulub keskmiselt aega telefonitaotluse rahuldamiseks?

Kui tehnilised võimalused on olemas, ühendatakse liitumislepingu sõlmija kahe nädala jooksul üldkasutatava telefonivõrguga. Kui taotlus tuleb piirkonnast,

kus puudub telefonijaam ja väljaehitatud telefonivõrk, võtab avalduse rahuldamine nii kaua, kuni vastavad võimalused on piirkonda loodud, nt püstitatud raadiotelefonimast või uus jaam.

Kas ET juhatus on arutanud firma juhi Jaan Männiku võimalikku lahkumist Eesti Telekomi juhiks?

Ei ole.

Hetkel kuum