Inno Tähismaa • 19. september 2000 kell 12:08

Valitsus saatis riigikokku loomakaitseseaduse eelnõu

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis riigikogu menetlusse loomakaitseseaduse eelnõu, mille väljatöötamise vajadus on tingitud vajadusest täpsustada kehtiva loomakaitseseaduse nõudeid, teatas valitsuse pressiteenistus.

Kuna muuta tuli enamus kehtiva seaduse sätteid, on põllumajandusministeerium koostöös keskkonnaministeeriumiga välja töötanud uue loomakaitseseaduse eelnõu.

Seaduseelnõus on sätestatud loomade kaitse inimese tegevuse või tegevusetuse eest, sealhulgas loomade kaitse nende tapmisel, hädatapmisel ja hukkamisel, loomkatsete läbiviimiseks kasutatavate katseloomade (ka geneetiliselt muundatud loomade) kaitse, samuti loomade kaitse nende transportimisel ja veterinaarse menetluse läbiviimisel.

Seaduse rakendamisega kaasnevad lisakulud põllumajandusministeeriumi eelarvest loomkatsete läbiviimise loakomisjoni tegevuse finantseerimiseks. Seaduse jõustumise ajaks on ette nähtud 1. juuli 2001.

Hetkel kuum