Erik Samel • 3. oktoober 2000 kell 6:00

Tänane eelinfo

Täna saabub pakkumiste esitamise tähtaeg Tallinna hinna- ja konkurentsiameti välja kuulutatud konkursile linna vee-ettevõtja leidmiseks. Konkursi võitja saab Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas teeninduse ainuõiguse 15 aastaks.

Ühepäevasel visiidil Eestis viibib Soome peaminister Paavo Lipponen, kes osaleb

Tallinnas hotellis Olümpia toimuval Põhjadimensiooni seminaril. Pärast Soome ja

Eesti peaministri kõnesid, kohtuvad Mart Laar ja Paavo Lipponen kell 11.40

hotelli vestibüülis meediaesindajatega. Peaminister Lipponen kohtub pärastlõunal

president Lennart Meriga ning külastab Kadrioru Kunstimuuseumi.

Valitsuses on arutusel isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse

konventsiooni ratifitseerimise seaduse, ehitusseaduse ja teenistusliku leiutise

seaduse eelnõu, Eesti Vabariigi tööhõive tegevuskava 2000 - 2001,

ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine, geenitehnoloogiakomisjoni

moodustamine, riigimetsa majandamise keskuse nõukogu koosseisu muutmine,

eriotstarbelise diislikütuse müügi korra sätestamine, Tallinna

Olümpiapurjespordikeskus aktsiate võõrandamine jne.

Hetkel kuum