Madli-Liis Parts • 6. oktoober 2000 kell 15:32

Tippjuhte koolitatakse enim

Eesti 1999. aasta elutingimuste uuringu tulemused näitavad, et aasta jooksul sai koolitust üle poolte tippjuhtidest ja 44% keskastme juhtidest. Oskustöölistest sai koolitust vaid 10 %.

Avaliku sektori töötajaid koolitati poole rohkem kui erasfääri

töötajaid (vastavalt 40 ja 20 %)

Sagedamini said koolitust noored ja keskealised inimesed. Koolitatute

hulgas oli enam naisi ja kõrgharidusega töötajaid.

Hetkel kuum