Inno Tähismaa • 31. oktoober 2000 kell 14:37

Narva kutsub linna üldplaneeringut arutama

Reedel, 3.novembril toimub Narvas, kultuurimajas ?Rugodiv? linna planeerimispäev pealkirjaga ?Muutused Ruumis ja Protsessis?, kus arutatakse Narva linnavalitsuse ja Hendrikson Ko poolt koostatava linna üldplaneeringu vajadusi ja võimalusi, teatas linna esindaja.

Üldplaneeringu arhitektuursete visioonide väljatöötamisse on kaasatud mitmed üksteisest sõltumatud arhitektid. Planeerimispäeval tutvustavad oma tulevikunägemusi ja kontseptsioone Narva linna arhitektid, Arhitektuuri Agentuur Tallinnast, Hendrikson Ko Tartust ning rahvusvahelise esindajana agentuur Ocean North.

Peale ettekandeid toimuvad töökoosolekud, kus analüüsitakse pakutud visioonide nõrku ja tugevaid külgi ning tuuakse välja Narva linna konfliktipiirkonnad. Töögruppides osalevad Narva linnavalitsuse töötajad, naaberomavalitsuste esindajad (sh Jaanilinn), planeerimisspetsialistid, kinnisvarafirmad, keskkonnaeksperdid jt.

Planeerimispäeva eesmärgiks on välja selgitada üldplaneeringu arengualternatiivide võimalused. Samuti on oluliseks eesmärgiks anda konkreetset informatsiooni linna tulevikuplaanidest investoritele ja kinnisvaraarendajatele.

Planeerimispäeva programmiga on võimalik tutvuda <# sel internetiaadressil=http://www.narva.ee/arhitekt/>.

Hetkel kuum