Inno Tähismaa • 27. november 2000 kell 16:23

Telekanalid ei suuda täita kohustust omatoodangu osas

Pool aastat pärast muudatuse jõustumist on kohustuse omatoodangu osas suutnud täita vaid Kanal 2, ülejäänud Eestis tegutsevatel telekanalitel on mõningaid raskusi, selgus kultuuriministeeriumi teatel tänasel telekanalite juhtide kohtumisel ministeeriumi kantsleri Margus Allikmaaga.

Tänavu 15. mail jõustunud ringhäälinguseaduse muudatuse kohaselt peab ringhäälinguorganisatsioon edastama igakuise teleprogrammi mahust 10% omatoodangut, sellest vähemalt 50% parimal vaadatavuse ajal kella 19-23. Omasaadete hulgast arvatakse maha uudiste-, spordi- ja mänge sisaldavad saated ning reklaam, otsepakkumised ja teletekst. Omatoodang käesoleva seaduse tähenduses on organisatsiooni enda või koostöös Euroopa Liidu mõne liikmesriigi tootjaga toodetud või ringhäälinguorganisatsiooni poolt mõnelt Euroopa sõltumatult tootjalt tellitud saated või programmid Eesti tänapäeva või eesti kultuuripärandi vallas.

Nõupidamisest võtsid lisaks kantsler Margus Allikmaale osa TV1 nõunik Raul Rebane ja programmi planeerija Salme Rannu; Kanal 2 juhatuse liige Urmas Oru; TV3 tegevdirektor Mart Luik, kultuuriministeeriumi üldosakonna juhataja Peeter Sookruus ja leviametnik Gerli Roos.

20. novembril sai kultuuriminister Signe Kivi märgukirja 10 omamaiste saadete tootjat ühendavalt Eesti Teletootjate Liidult, kes novembrikuu telesaadete monitooringule toetudes väitis, et on tekkinud käärid seaduse ja selle täitmise vahel.

Tänasel kohtumisel nentisid kõigi eratelekanalite esindajad, et nad on tegelikult väga huvitatud kvaliteetse ja professionaalse omamaise toodangu edastamisest. Heade eestimaiste saadete vaadatavus on kõrge ning toob kanalile tunnustust.

Samas on omamaine saatetund tunduvalt kallim hankeprogrammi tunnist. Leiti, et sisuliselt on võimalik seadust täies mahus täita alates uuest programmiaastast so 1. septembrist 2001 või kohe juhul, kui omatoodangu hulka arvataks uudised.

Hetkel kuum