Inno Tähismaa • 5. detsember 2000 kell 16:25

Valitsus astub jõulisi samme piraatkaubanduse likvideerimiseks

Valitsuskabineti tänasel nõupidamisel kuulasid ministrid ära sise- ja kultuuriministri informatsiooni piraatlusvastse võitluse tõhustamisest ja tõdesid, et praegusele piraattoodangu levikule tuleb otsustavalt piir panna läbi seaduste karmistamise ning politsei ja eri ametkondade kontroll- ja järelvalvetegevuse, teatas valitsuse pressitalitus.

Siseministri sõnul tegi politsei tänavu kaubanduse kontrollimiseks ja piraattoodangu avastamiseks 660 reidi, mille käigus konfiskeeriti 50000 piraatkaubaartiklit, kusjuures viimase nädala jooksul 12000. Nõupidamisel tõdeti, et piraatkaubanduse vastasel võitlusel on võimalik olulisi tulemusi saavutada vaid eri ametkondade vahelist koostööd tõhustades.

Valitsus otsustas viia sisse muudatused rendiseadusesse, millega sätestatakse kaubanduspinna rendileandja konkreetne vastutus selle eest, kui rendile antaval pinnal tegeldakse piraattoodangu müügiga, lisades seadusesse sätte, mis lubab rendileandjal rentnikuga rendileping kohe lõpetada.

Valitsus otsustas täiendada autoriõiguse seadust ja tarbijakaitse seadust sätetega, millega haldusõigusrikkumise protokolli koostanud ametiisik, sealhulgas kõrgem politseiametnik, teeb korralduse kauplemisloa välja andnud kohalikule omavalitsusele kauplemisloa peatamiseks kuni menetluse lõpuni. See samm võimaldab operatiivselt tõkestada kauplemist nendes kohtades, kus on avastatud piraatkaupa.

Mõlemad nimetatud muudatused peab justiitsministeeriumi valitsusele esitama veel detsembrikuu jooksul.

Siseministrile tehti ülesandeks esitada jaanuari alguseks ettepanekud haldusõigusrikkumiste seadustiku muutmiseks, et hõlbustada sellega politsei kontrolltegevust ja ligipääsu piraattoodanguga kauplevates kohtades ning võimaldada politseil piraatkauba partii erikonfiskeerimist.

Majandusminister sai ülesande esitada jaanuari alguseks ettepanekud tarbijakaitseseaduse ning turukorraldust reguleerivate seaduste täiendamiseks, millega kehtestatakse tegutsemislubade väljaandmise selline kord, kus sätestatakse tingimus, et autoriõigusega kaetud kaubaga tegelemise taotlemisel peab olema kooskõlastus Eesti Autorite Ühinguga.

Rahandusminister sai ülesande esitada jaanuari alguseks valitsusele intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse eelnõu.

Valitsus kuulas ära kultuuriministri konkreetse tegevuskava piraatlusvastase võitluse tõhustamist puudutava koolituse ja avalikkuse hoiakute kujundamise osas ning otsustas hakata seda ellu rakendama.

Siseminister sai valitsuselt ülesande jätkata otsustavat tegevust piraatlusvastasel võitlusel, kaasates lisaks politseile kõiki asjassepuutuvaid ametkondi.

Hetkel kuum