6. detsember 2000 kell 22:00

Ettevõtte edukus sõltub IT teadmistest ja kohanemisvõimest

Tänapäeva kiirelt arenev majandus on üha enam seotud infotehnoloogiaga. Ettevõtetel on oma efektiivsuse tõstmiseks ja säilitamiseks vajalik pidev kursisolek arengutega IT-valdkonnas.

Õigete otsuste tegemiseks vajab juht mitmekülgset ja terviklikku taustainformatsiooni. Üks võimalus on kasutada IT valdkonda analüüsivaid ning trende prognoosivaid rahvusvahelisi ettevõtteid, näiteks Gartnerit, mis omab 80 keskust üle maailma. Gartneri antav info on üha rohkem muutumas ettevõtete tegevjuhile suunatuks. Tehniliste suundade kõrvale tekivad finantsandmete anal üüsid ning soovitused personalijuhtidele. Samas ei ole Gartneri ennustused alati lõpuni õiged ? kes suudaks täpselt tulevikku näha? Seepärast lisab Gartner neile ka toimumise tõenäosuse. Ettevõtete vajadused IT-vallas on kasvanud tasemele, kus õige lahenduse leidmine annab firmale tohutuid konkurentsieeliseid. Ettevõtte edukus sõltub võimest kohaneda pidevate muutustega. Enne aga tuleb vastata paljudele küsimustele, millest järgnevalt on toodud ära olulisemad.

Firmajuhid peavad muutuvas majandusolukorras leidma võimalusi, kuidas sammu pidada kolme suure muutusega ? IT teenused, e-äri ja mobiilside. Selleks tuleb organisatsiooni analüüsida pidades silmas järgmisi aspekte:

- Milline ärimudel võimaldab ettevõttel suuremat kasu saada uues maailmakorralduses?

Kus on kasvuvõimalused telekomi ja võrgumaastikul?

Kuidas saab ettevõte säilitada oma kasumimarginaali, vallutades uusi turgusid?

Millise strateegia abil säilitada firma edukus ajajärgul, mil võrguühendus on tarbekaup?

Millised tulevikutehnoloogiad rahuldavad klientide vajadusi?

Kus on teile parim asukoht uute väärtuste ahelas?

Eluliselt tähtis on jälgida uut ajastu ettevõtmiste edu või läbikukkumisi, mõistmaks kuidas täiustada strateegiaid, optimeerida ressursside kasutamist ja alustada järgmist planeerimistsüklit.

Et mõista finantstulemuste tähendust, peavad organisatsioonid teadma oma positsiooni konkurentide suhtes, klientide silmis ning kogu turul tervikuna. Selleks on vaja teada järgmist:

- Milline on trend teie organisatsiooni praeguses turuosas ja tulu konkurentidega võrreldes?

Kuidas varieeruvad müügitulemused erinevates regioonides?

Kuidas teid turul vastu võetakse ning milline on klientide rahulolu teiega?

Kui hästi võimaldab teie tehnoloogia klientidel saavutada nende jaoks kasulikku ja soovitut?

Kui hästi töötavad protsessid ettevõttes võrrelduna parimate tulemustega teie tööstusharus?

Oma strateegiad tuleb kohandada suurte muutustega klientide uutes käitumismallides.

Järgnev hindamisskaala aitab teil vastuseid leida:

- Miks peaks teie klient ikka teilt ostma keset konkureerivate pakkumiste plahvatusliku tõusu?

Kuidas saab tehnoloogia võimalusi muuta turul populaarseks tooteks?

Milliseid partnereid vajate, et luua terviklikke ja konkurentsivõimelisi pakkumisi?

Mida peaks tegema, et olla valmis mobiilse e-äri pealetungiks?

Kuidas toime tulla üleminekuga praegustelt infrastruktuuridelt uue põlvkonna võrgutehnoloogiatele?

Plaanide elluviimine ei ole kunagi kerge. Üks on kindel ? see ei saa olema sama moodi kui viimasel korral, kuna vahepeal on tekkinud uued konkurendid ja tegevusvõimalused ning täiesti uus ajale tundlik keskkond.

- Millised riigid ja turusegmendid omavad parimaid väljavaateid edule?

Millised partnerid suudavad käia kaasas uute tehnoloogiatega?

Mis juhtub hindadega?

Mis paneb inimesi teilt ostma?

Millist mõju omab PCdes ja serverites platvormide ning programmide vahetamine?

Autor: Erko Täht

Hetkel kuum