Inge Rumessen • 12. detsember 2000 kell 22:00

Tippametnikul kaks salaametit lisaks

?Te olete helistanud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonda. Palun jätke teade pärast helisignaali,? kostub juba mitmendat päeva rahandusministeeriumi allasutuse telefoninumbrilt nii eesti kui ka inglise keeles. Lõkke tänaval resideeruva toimkonna uks on lukus ning turvamehe sõnul sinna minna ei saa.

Firmade raamatupidajad teavad rääkida, et toimkonna liikmetega, kelle ülesandeks on teha valitsusele ettepanekuid raamatupidamisalaste aktide tegemiseks või muutmiseks, on võimatu ühendust saada.

Aastaid tagasi Rootsist Eestisse raamatupidamist reformima tulnud Rita Ilisson on ametiasutust juhtinud juba mitu aastat ning karismaatilise juhina saanud paljude raamatupidajate iidoliks. 1998. aastal asutas ta koos praeguse elukaaslase Ilkka Heikkiläga majandusalaseid kursusi korraldava erafirma OÜ Nõu ning registreeris selle oma koju Õismäe kortermaja aadressile. Lisaks seminaride korraldamisele annab 94 000kroonise osakapitaliga ettevõte konsultatsioone ning üllitab Ilissoni autorlusega perioodilist väljaannet ?Hea raamatupidamistava?, mis sisaldab toimkonna otsuseid koos kommentaaridega.

Ligi 800 krooni maksva raamatu on trükkinud rahandusministeeriumi majas tegutsev OÜ Trükikelder, mis on registreeritud Lasnamäele Kärberi tänaval asuvasse kortermajja. Trükikoda täitis enne samas majas ruume rentiva RASi Andmevara paljunduskeskuse ülesannet.

Kuigi OÜ Nõu käive kahanes möödunud aastal kaks korda, on Ilisson suutnud ettevõtte kasumit samal ajal kasvatada ligi kaks korda.

?Tema seminarid on alati väga põnevad ja paljude näidetega,? räägivad vaimustunud raamatupidajad.

OÜ Nõu hiljuti avatud veebilehel kutsub firma raamatupidajaid kuulama Rita Ilissoni loenguid jaanuaris kahel päeval. Osavõtumaks küünib 3500 kroonini.

Lisaks jõuab Ilisson töötada ka Eesti suuruselt kolmanda audiitorettevõtte Deloitte & Touche raamatupidamise tehnilise direktorina, näitab ühele auditeeritavale munitsipaalettevõttele tutvumiseks saadetud audiitorfirma töötajate nimekiri. Sama audiitorfirma nime all esineb Ilisson sageli raamatupidamiskoolitustel ning konsulteerib riigiasutusi. Deloitte & Touche?i kliendid on näiteks Tallinna Vesi, Eesti Pank, Hansapank, ASA Kindlustus, Ühispank. Deloitte & Touche esindaja ei soostunud ütlema, millist ametit Ilisson ettevõttes peab.

Möödunud aastal eraldas linnavalitsus oma reservfondist rahvusvahelise tuntusega firmale 198 000 krooni Lasnamäe ja Pirita linnaosa valitsuse, kommunaalameti ning transpordiameti raamatupidamise aruannete auditeerimiseks, mis on just täpselt paari tuhande krooni võrra väiksem summast, mis nõuaks riigihanke konkursi korraldamist.

Praegu Ameerikas viibiv Rita Ilisson tunnistas möödunud nädalal Äripäevale, et töötamine erasektoris toimkonna kõrvalt on vältimatu. ?Toimkonna liikmetele makstav palk on 1200 krooni kuus,? rääkis Ilisson.

Toimkonna kuue liikme palga määrab aga toimkonna esimees ise, lähtudes riigieelarves eraldatud summast. Sellel aastal eraldas riik toimkonnale 1,4 miljonit krooni, millest töötasud ilma sotsiaalmaksuta moodustavad pea poole. Peale valitsuse määrusega kinnitatud toimkonna kuue liikme töötab seal rahandusministeeriumi juriidilise osakonna juhataja Alar Urmi sõnul ka 4?5 palgalist ametnikku, kelle töölevõtmise otsustab Ilisson isiklikult. Rahandusministri määrusega on Ilissoni palk 8110 krooni ning lisatasu 1400 krooni.

Avaliku teenistuse seaduse järgi ei tohi riigiametnik olla seotud ühegi eraettevõttega. Erandjuhul lubab seadus osalust erasektoris, kui ametnikul on otsese ülemuse luba.

Rita Ilisson ei pea erafirma omamist riigitöö kõrval ebaeetiliseks. Ta kinnitas, et osa OÜ Nõu seminare puudutab raamatupidamist, kuid neil käsitletakse ka näiteks finantsjuhtimist, millel ei ole raamatupidamistoimkonna tööga midagi pistmist.

Alar Urmi sõnul teeb see aga sama välja, kui maksuameti peadirektor asutaks maksukonsultatsioonifirma. Rahandusministeeriumi nõuniku Daniel Vaariku sõnul pole kantsleri alluvuses töötav Ilisson mingit kokkulepet sõlminud ega saanud luba erasektoris tegutseda. Kantsler Aare Järvan tegi juba kevadel Ilissonile arupärimise ajakirjanduses avaldatu põhjal, kuid pole senini vastust saanud. ?Ma näen siin täielikult võimalust huvide konfliktiks, sest Ilisson on erasektoris töötades seadust rikkunud,? on kantsleri seisukoht. ?Kõigepealt tahaksin ma siiski Ilissoni endaga rääkida ning saada temalt kinnitust väidetule.?

1999. aastani rahandusministri ametit pidanud Mart Opmann ütles eelmisel nädalal, et juba tema ajal tehti Ilissonile ettekirjutus, kuid tulutult.

Finantsteenuste osakonna juhataja Veiko Tali sõnul ei rahulda raamatupidamistoimkonna staatus juba pikemat aega rahandusministeeriumi. ?Olukord peaks selginema enne 2001. aasta aprilli, mil valitakse uus toimkonna koosseis.?

Rahandusministeeriumi asekantsleri kt Enn Teimann ütleb, et Ilissonil on kahtlemata suuri teeneid raamatupidamise uue süsteemi loomisel Eestis. ?Erafirmadest olen kuulnud ja see on taunitav, kuid ootame ikkagi oma arupärimisele vastust Ilissonilt,? lisas ta.

Hetkel kuum