13. detsember 2000 kell 22:00

Kommentaarid eile tehtud Eesti Raudtee erastamise otsusele

Ma loodan, et otsuse tegemise aluseks ei olnud rahvusliku kapitali kõrvale tõrjumine ja et otsuse langetamisel lähtuti teistest kriteeriumitest. Eeskätt nendest, mida nõuab seadus ja ka konkursi tingimused. Et täpsemat hinnangut anda, tuleb ära oodata erastamisagentuuri ametlik põhjendus.

Oleme endiselt veendunud, et meie pakkumine oli kõige parem. Kindlasti ei olnud hind kõige parem, aga hind ei saa olla selliste tähtsate objektide müügi puhul kõige olulisem kriteerium. Siiani uskusime, et üks olulisemaid kriteeriume on pakkuja taust ja läbipaistvus. Selle kandi pealt on otsus küll meie jaoks kummaline. Riik tegelikult müüb investorile, kes ise tunnistab, et müüb selle varsti maha, aga ei ole täpselt teada, kellele müüakse. Oleme olukorras, et põrsas on laual ja ostja kotis. (Äripäeva veebi-TV)

Rail Estonia taga ei ole teist pakkumust, erastamiskonkursil teiseks jäänud BRSiga me koostööd tegema ei hakka. Rail Estonial on 60 päeva aega Põhja-Ameerikast strateegilise tuumikinvestori kaasamiseks, kuid loodan, et kokkuleppele investoriga jõuame varem. Ühtegi lepingut strateegiliste investoritega sõlmitud pole. Canadian Pacific Railway (CPR) on näidanud üles väga tõsist huvi erastamisprotsessis, kuid suure raudteefirma osalemine sõltub Rail Estoniale kui pakkumise võitjale avaldatavatest materjalidest ja sõlmitavast erastamislepingust. CPR pole samas ainus Eesti Raudtee erastamisest huvitatud Põhja-Ameerika investor ning juba praegu on olemas mitmeid teisi investoreid. (Äripäev Online)

Rail Estonia pakkumine oli parim nii hinna kui ka äriplaani poolest. Nõutud strateegilise investorina käsitleb nõukogu Rail Estonia pakkumises osalevaid CSXi ning Rail Americat. Mõlemal on pakkumises viieprotsendiline osalus. Sinna võib liituda veel kolmas investor. Strateegilist investorit puudutavates küsimustes Rail Estoniale mingeid etteheiteid pole.

Rail Estonia pakkumise rahaline osa sisaldab lisaks 1,7 miljardi kroonisele hinnale investeeringuid, planeeritavaid dividende ja riigi osaluse tulevast väärtust. Vaadates mujal maailmas toimuvat, on kõrgemat erastamishinda kõiki riske silmas pidades raske ette kujutada. Lisaks rahalisele küljele olid võitja valikul olulised äriplaan ja see, kui strateegiliseks saab pakkumist lugeda. Rail Estonia äriplaan, sealhulgas kaubavoogude prognoos ja kavandatavad investeeringud olid väga realistlikud. Pakkumise positiivseks küljeks oli veel pakutav rongide sõidukiirus ja dividendipoliitika. Rail Estonia lubab väga kiiresti teha investeeringuid veduritesse ja infrastruktuuri. (BNS)

Hetkel kuum