Raimo Ülavere • 9. jaanuar 2001 kell 6:26

Valitsus kiidab heaks töötuskindlustusseaduse

Valitsus kiidab täna heaks Töötuskindlustuse seaduse eelnõu, mille järgi peab töötaja hakkama maksma 1% brutopalgast ja tööandja 0,5% töötaja brutopalgast töötuskindlustusfondi.

Valitsusel on seaduse vajalikkusele kolm põhjendust: tõhustada töötajate sotsiaalset kaitset; korraldada majanduslikke seaduspärasusi arvestaval ja sotsiaalset õiglust tagaval alusel ümber töötute sotsiaaltagatiste senine süsteem; tagada Euroopa Sotsiaalhartast tulenev sotsiaalkindlustuse miinimumstandard töötuse korral.

Seletuskirja kohaselt on seaduse rakenduskulud ehk summa, mis maksumaksjatelt kokku korjatakse 495 miljonit krooni aastas. Töötuskindlustusfondist tehtaks töötuks jäävatele inimestele väljamakseid ettevõtte pankroti ja ka maksejõuetuse korral.

Seadusele on vastuseisu avaldanud mitmed ettevõtted. Näiteks Hansapangal tõuseksid seaduse rakendumisel palgakulud kuus miljoni krooni võrra.

Seaduse rakendamise aja suhtes on ministeeriumid veel erimeelt. sotsiaalministeerium sooviks rakendada seadust juba selle aasta juulist, rahandusministeerium aga järgmise aasta algusest.

Hetkel kuum