25. jaanuar 2001 kell 8:00

Eesti Panga ülevaade monetaarkeskkonna arengutest detsembris

Kitsa rahapakkumise maht oli detsembri lõpus 20,4 miljardit krooni ja laiema rahapakkumise maht - 32,7 miljardit krooni. Võrreldes novembri lõpu seisuga kasvas kitsas rahapakkumine 738 mln krooni võrra, samal ajal kui laiem rahapakkumine alanes 344 mln krooni võrra.

Mõlema rahaagregaadi aastakasvutempo aeglustus teist kuud järjest. Eelkõige

puudutas aastakasvutempo aeglustumine laiemat rahapakkumist, milleaastakasvunäitaja alanes detsembris 26,5%ni. See oli tingitud niitähtajaliste hoiuste kui ka valuutahoiuste vähenemisest; ainukesena kasvasidnõudmiseni hoiused. Hoiuseintresside tasemes detsembris olulise tähendusegamuutusi aset ei leidnud. Reaalsektori 3-12 kuu pikkuste tähtajalistekroonihoiuste intress püsis ligikaudu 5% tasemel.

Detsembri lõpus kasvasid valitsuse hoiused 343 miljoni krooni võrra. Selle

peamiseks põhjuseks oli pankade pankrotimenetlustes tagasisaadud rahasummadetagastamine valitsusele.

Pankade-poolse kodumaise finantseerimise kogumaht ulatus detsembri lõpus

34,7 miljardi kroonini, millest pangalaenud moodustasid 32,0 miljarditkrooni ning pankade omanduses olevad kohalike ettevõtete võlakirjad 2,7miljardit krooni.

Eraettevõtetele antud uutest laenudest suundus detsembris kõige rohkem

vahendeid kinnisvarasektorisse ja kaubandusse; kõigist uutest laenudestmoodustasid need sektorid vastavalt 20,7% ja 16,9%. Uute laenude maht jäisiiski varasemate laenude tagasimaksetest väiksemaks, nii et laenujääk eikasvanud.

Hetkel kuum