19. veebruar 2001 kell 13:33

Veel üks seadus piraatluse tõkestamiseks

Valitsuse kiidab tõenäoliselt homsel istungil heaks Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on reguleerida intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse - ja väljaveo tõkestamist Eesti tollipiiril.

5.detsembril 2000.a valitsuskabineti nõupidamisel arutati ettepanekuid piraatkaubanduse vastu võitlemise tõhustamiseks ning rahandusministeeriumile koos justiitsministeeriumiga tehti ülesandeks esitada Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse eelnõu arutamiseks valitsuse istungile 2001.a jaanuari algul.

Seni on võltsitud kaupade ja piraatkaupadesisse ? ja väljaveo keeld sätestatud Tolliseaduses, kuid pole tõhusat ja täpset regulatsiooni selle normi rakendamiseks. Käesoleva seaduse eelnõu reguleerib lisaks võltsitud kaupadele ja piraatkaupadele ka patendi, täiendavat kaitse tunnistuse, kasuliku mudeli ning mikrolülituse topoloogia omaniku õigusi rikkuvate kaupade suhtes võetavaid meetmeid.

Hetkel kuum