Inge Rumessen • 13. märts 2001 kell 8:50

Riigikontrolli hinnangul puuduvad haridusministeeriumil selged tulevikuplaanid

Riigikontroll on seisukohal, et haridusministeeriumis ei ole strateegilised arengukavad lõpuni välja töötatud, mistõttu ministeerium ei ole saanud investeerimisotsuseid langetades lähtuda pikaajalistest eesmärkidest.

Riigikontroll auditeeris investeeringute tegemist haridusministeeriumi haldusalas ning tuvastas, et ministeeriumil puuduvad ka selged hindamiskriteeriumid, mille alusel investeerimisotsuseid teha. Samuti pole otsustusprotsess korralikult dokumenteeritud.

Kuigi paljud koolimajad saavad uue välimuse või tehakse kapitaalremonti ning kerkib ka uusi ehitisi, võib ettepoole vaatamata investeerides juhtuda, et koolimaja, kuhu investeeriti, varsti suletakse, leidis peakontrolör Juhan Parts.

Nende probleemide lahendamiseks soovitab riigikontroll selgelt määratleda koolivõrgu arendamise eesmärgid ja vajalikud investeeringud. Samuti tuleks ministeeriumil kehtestada ühtsed investeerimisprojektide hindamiskriteeriumid, et nende alusel teha projektide hulgas otstarbekas valik.

Hetkel kuum