10. aprill 2001 kell 13:37

Price soovitab luua Baltimaade ühtne elektriturg

PriceWaterhouseCoopers leiab oma analüüsis, et Balti riikidel on otstarbekas luua ühine elektriturg.

Kuna kõigi Balti riikide energiaressursid on erinevad (Eestil põlevkivil baseeruvad soojuselektrijaamad, Lätil hüdroelektrijaamad ja Leedul seni veel peamiselt tuumaenergia), aitaks kombineeritud turg suurendada efektiivsust, leiab PWC.

Samuti aitaks see vähendada sõltuvust Vene energiaturust, millega Balti riigid senini seotud ja valmistuda ette Põhjala ringiga liitumist.

Hetkel kuum