Kadi Heinsalu • 2. mai 2001 kell 10:08

Toiduliidu märgukiri pole rahul loteriiseadusega

Eesti Toiduainetööstuse Liidu (ETL) juhatuse esimees Udo Themas saatis aprilli lõpus rahandus-, majandus- ja põllumajandusministeeriumitele märgukirja, milles juhitakse tähelepanu kaubanduslike loteriide läbiviimisel tarbijaid ja ettevõtjaid diskrimineerivale sätetele loteriiseaduse eelnõus.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu tegevdirektor Helve Remmeli teatel on Toiduliit loteriiseaduse eelnõu asjus ka varem rahandusministeeriumile oma parandusettepanekud esitanud.

'Paraku on loteriiseaduse eelnõu oma praeguses redaktsioonis suunatud pigem kodumaiste ettevõtjate korraldatavate kaubanduslike loteriide väljasuretamisele kui nende reguleerimisele,' ütles Remmel.

Rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatud Loteriiseaduse ja sellega seonduva Hasartmängumaksu seaduse eelnõudes keelustatakse kaubanduslikud loteriid alkoholi, tubaka või ravimite müügi edendamiseks.

Kaubandusliku loterii võidufondi maksimumääraks on sätestatud 300 000 krooni. Sama summa tuleb kaubandusliku loterii läbiviijal notariaalselt deponeerida loterii korraldamise perioodil eriaarvele. Kaubandusliku loterii korraldamiseks tuleb maksta riigilõivu 10 000 krooni ning lisaks maksutatakse võidufond 25protsendilise tulumaksu määraga. See tõstab üldise maksukoormuse 300 000 kroonise võidufondi puhul 28,3 protsendile ning 100 000 kroonise võidufondi puhul 35 protsendile.

Helve Remmeli hinnangul tekitab praegune loteriiseaduse eelnõu kõige rohkem probleeme just kodumaistele tööstusele ja kaubandusele, kes ei suuda oma turunduseelarvetega suurte rahvusvaheliste korporatsioonidega konkureerida.

'Kaubanduslikud loteriid on kodumaistel tootjatel korraldatud reeglina brandi tuntuse hoidmiseks ning otsest ja kiiret kasu need enamasti ei too,' kommenteeris Remmel.

Toiduliit teeb oma märgukirjas ettepaneku maksustada kaubandusliku loterii korraldusloa saamist 3000-kroonise riigilõivuga. Samuti soovitatakse lihtsustada kaubandusliku loterii korraldamise korda, kehtestades korraldusloa andmise tähtajaks 1 kuu.

Lisaks soovitab Toiduliit jätta välja meetmed loteriivõitude väljaandmise tagamiseks, kuna kaubandusliku loterii korraldajaks saavad olla vaid kontrollitud majandustegevuse ja aktsiakapitaliga äriühingud. Ühtlasi tehakse märgukirjas ettepanek jätta seadusest välja piirangute kehtestamine alkoholi müügiedendamiseks või reklaamimiseks, kuna see on reguleeritud reklaamiseadusega.

Hetkel kuum