Kanalisatsioonita asutus sai trahvi

Keskkonnainspektsiooni andmetel karistati Harjumaal rahatrahviga riigiasutuse vastutavat isikut jäätme- ja veeseaduse rikkumise eest. Asutuse territooriumil koguti läbisegi nii ohtlikke kui ka tavajäätmeid, maa-ala oli naftaproduktidega reostatud ning sadevete kanalisatsioon ei toiminud.

Valgamaal Tõlliste vallas on talu kanalatekompleksist kõrvalasuvale valla maale ebaseaduslikult ladestatud ehitus- ja tootmisjäätmeid. Omanikku karistati rahatrahviga.

Hetkel kuum