Laenu aitab tagada kinnisvara pandileping

Aire Pajo 04. juuni 2001, 00:00

Kui laenuga rahastatava korteri või elamu turuväärtus pole piisav soovitava laenusumma tagasimaksmise tagamiseks, võib laenu tagada lisatagatisega, milleks tavaliselt on vara pantimine.

Laenu tagatised jagunevad vallas- ja kinnisasjadeks. Kuni ehitiste aluse maa kandmiseni kinnistusraamatusse loetakse korterid ja elamud vallasasjadeks. Kinnisasjade ja vallasasjade pantimiseks sõlmib ehitise või korteri omanik laenu andjaga notariaalse lepingu. Kui panditud ehitise alune maa on kantud kinnistusraamatusse, tuleb vallasasja pandileping koheselt ümber vormistada hüpoteegi seadmise lepinguks, kusjuures hüpoteek tuleb seada laenu andja kasuks esimesele järjekohale. Selline kohustus nähakse ette notariaalses pandilepingus, kusjuures eelpool nimetatud kohustuse täitmist tagatakse reeglina leppetrahviga laenu andja kasuks.

Pantija peab hoolega jälgima, et ta seda kohustust ?ära ei unustaks?, sest siis on laenu andjal õigus nõuda leppetrahvi tasumist. Pantijal tuleb lepingu tekst hoolega läbi lugeda ? pandilepingud sõlmitakse notariaalselt, st lepingu teksti on koostanud notar ning sõlmimise käigus on notarile võimalik esitada küsimusi. Reeglina loevad notarid pandilepingu teksti pooltele ette ning selgitavad lepingu tingimuste õiguslikke tagajärgi. Lepingute korralik läbilugemine on vajalik, et välja selgitada, millised on laenu andja nõuded ja milliseid kohustusi on vaja laenu andja ees täita. Kui laenu võtja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi või selgub, et ta on laenu andjale esitanud valeandmeid, siis võib viimane nõuda panditud vara müümist. Soovitav on enne tehingu vormistamist ka endal notariga eelnevalt nõu pidada.

Kui laenu võtja on abielus ja abikaasaga pole sõlmitud abieluvara lepingut, on vara pantimiseks kindlasti vajalik abikaasa nõusolek ? notari juurde peab tulema ka laenu võtja abikaasa või on pantijal eelnevalt juba olemas abikaasa notariaalselt tõestatud nõusolek. Notariaalselt vormistatud lepingute eest tuleb tasuda notaritasu ja riigilõiv.

? vastavalt laenulepingule on laenu võtja kohustatud tähtaegselt tasuma kõik tema poolt tasumisele kuuluvad summad

? panditud vara peab olema kindlustatud vastavalt laenu andja nõuetele ja kehtiv kogu laenuperioodi jooksul

? sõlmitud elu- või laenukindlustuspoliis peab olema kehtiv kogu laenuperioodi jooksul

? et panditud vara väärtus ei väheneks võrreldes laenulepingu allakirjutamise kuupäeva seisuga, peab vara hoidma heas seisukorras ning seda tuleb hooldada ja remontida vastavalt vajadusele

? reeglina ei tohi panditud vara rendile ega üürile anda või muul viisil koormata ilma laenu andja nõusolekuta, sest sellised toimingud võivad laenu andja jaoks panditava vara väärtust vähendada

? nii laenu võtja kui ka laenu käendaja peavad teatama laenuandjale elu- või töökoha muutumisest, sissetulekute vähenemisest või lõppemisest

Allikad: BIG, BalAEF, Äripäev

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:35
Otsi:

Ava täpsem otsing