Sulev Oll • 28. august 2001 kell 14:57

Presidendi valimiskogus 367 liiget

Juhul, kui Riigikogu ei suuda praegu toimuvas kolmandas valimisvoorus presidenti valida, kutsutakse kokku 367-liikmeline valimiskogu.

Valimiskogusse kuulub 101 Riigikogu liiget ja 266 kohaliku omavalitsuse volikogude esindajat.

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 21-l valimiskogu liikmel. Esimeseks hääletusvoorus kantakse hääletamissedelile Riigikogu kolmandas hääletusvoorus osalenud kandidaatide, anutd juhul Peeter Kreitzbergi ja Peeter Tulviste nimed ning valimiskogu esimeseks hääletusvooruks registreeritud kandidaatide nimed.

Valimiskogu esimeses hääletusvoorus tunnistatakse valituks kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete enamus.

Vajadusel toimuvaks teises hääletusvoorus kantakse hääletamissedelile kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed.

Kui kumbki kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse erakorraline presidendivalimine 14 päeva jooksul Riigikogus.

Hetkel kuum