15. oktoober 2001 kell 22:00

Energiaturu inspektsiooni vastus kirjale

Äripäeva avaldas kirja energiaturu inspektsiooni poolt justkui lubatava solkkütuse muugist, (vt. ÄP 15.10 ?Energiaturu inspektsioon lubab müüa solki?). Saadame teile energiaturu inspektsiooni vastuse kirja autorile härra Ivar Kalmile.

Vastuseks hr Ivar Kalmi kirjas 29.08.2001 meile esitatud palvele teatasime alljärgnevat:

Energiaturu inspektsioon korraldas 17.09.2001.a. vedelkütuse kvaliteedi kontrollreidi Lääne-Viru Maakonda, et kontrollida OÜ Latestoil müügitegevust. Kontrollimisel selgus:

1.OÜ Latestoil ei oma enam mahutiparki Viljandis, asukohaga Reinu tee 18 ega hoiusta seal vedelkütust. Mahutipargi üleandmine on fikseeritud k.a aprillikuus sõlmitud lepinguga, mis on notariaalselt kinnitatud.

2.Varem kasutas OÜ Latestoil oma kütuse hoiustamiseks ka Rakvere Terminaali (OÜ Tarkoil). OÜ Tarkoil dokumentide kontrollimisel selgus, et OÜ Latestoil on seal hoiustamise lõpetanud.

3.Lähtudes eelnenust ei saanud energiaturu inspektsioon võtta OÜst Latestoil vedelkütuse kvaliteedi hindamiseks proove ja lasta neid akrediteeritud laboril analüüsida.

4.OÜ Latestoil kevadise müügitegevuse kontrollimiseks võttis energiaturu inspektsioon firma müügitehingute väljavõtte ajavahemikust 01.02.2001.a. kuni 01.06.2001.a. Kahjuks ei selgu saadetud kirjast kahju kannatanud firma ja seega energiaturu inspektsioon ei saa tuvastada tehtud kahju suurust diislikütuse müügist.

Hetkel kuum