Tiit Efert, kaasautor • 15. oktoober 2001 kell 22:00

Turundusaudit väldib asjatut kulu

Eesti ettevõtjad pole seni avastanud turundusauditi vajadust, kuigi see võimaldaks muuta ettevõtte turundustegevust palju efektiivsemaks, aitaks kokku hoida turunduskulusid ja muuta investeeringuid kasumlikumaks.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse korralise professori Mait Miljani sõnul annab turundusaudit põhjaliku ülevaate ettevõtte turundusolukorrast. Põhjalik, kindlal metoodikal põhinev uuring näitab kõik kitsaskohad, millest tuleks lahti saada, ja tugevad küljed, millele rõhku panna.

Kõik ettevõtted, kes tahavad juhtimist turunõudmistega vastavusse viia, peavad tegema turundusauditit. Samas pakub turundusauditi põhjal tehtud kvaliteetne analüüs kindlust, et rakendatakse õigeid turundusvõtteid. Ettevõtte eduka tuleviku seisukohalt on oluline, et turundusaudit aitaks sättida ka ettevõtte perspektiive, arvestamaks tulevikuohtude ja -võimalustega.

Turundusauditit võib tellida kas vastavat teenust pakkuvalt nõustamisfirmalt või, kellel on ressursid piiratumad, võivad ka oma jõududega hakkama saada. Kuid on vaja tunda metoodikat. Lihtsast numbrite ja faktide kõrvutamisest ja võrdlemisest ei piisa.

Kui turundusaudit tellida spetsiaalse firma käest, siis auditi põhjal turundusstrateegia koostamisel peaks firma- või turundusjuht ka ise väga aktiivselt osalema. Tema tunneb oma ettevõtte ja valdkonna omapärasid kõige paremini.

Ettevõte peaks turundusauditit tegema vähemalt iga poole aasta tagant. Korra aastas tuleks teha põhjalik tervet organisatsiooni käsitlev audit ning piisab, kui teine uuring käsitleb vaid võtmekohti.

Kõhutunde järgi tegutsemise tagajärgedeks võivad olla rängad möödapanekud turundustegevuses ja mõttetu raha raiskamine ilma kliendibaasi kindlustamata. Halvimal juhul viib see ettevõtte ränka kahjumisse ja likvideerimiseni.

Eesti ettevõtted tegutsevad seniajani mujal maailmas juba seljataha jäetud müügikontseptsiooni kohaselt, mis tähendab üldlevinud müüti, et kõik on müüdav. Piisavat vaid oskuslikust müügitegevusest.

Turu vajadusi arvestamata toodetakse tihti midagi valmis ja siis rakendatakse kogu jõud selle mahamüümisele, kuid kahjuks on tulemus ettearvamatu. Turundusaudit näitab seevastu juba enne tootearendust kätte, millesse tasub investeerida.

___________________________________________

www.turundus.ee

Autor: Tiit Efert

Hetkel kuum