Olavi Kärsna • 18. oktoober 2001 kell 22:00

Erikonto saab avada pärast ettevõtjaks registreerimist

Maksukorralduse seaduse § 11.4. lõikes 5 on öeldud: füüsilisest isikust ettevõtja esitab registreerimiseks maksuameti kohalikule asutusele avalduse, milles märgitakse ettevõtja ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta), elukoha aadress, ärinimi, tegevusala, tegevuskoht, pangakontode numbrid ning krediidiasutuste nimed, kus pangakontod on avatud.

Tulumaksuseaduse paragrahv 36 reguleerib maksustatava tulu arvestamist. Selle lõikes 7 on kirjas: äriregistrisse kantud või elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib avada pangas erikonto, millele võib kanda ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad kümne tööpäeva jooksul nende laekumisest ja millel oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi maksustatavast tulust ja kahanemine maksustamisperioodil liidetakse sama perioodi maksustatavale tulule. Panga poolt makstud intressid raha hoiustamise eest käesolevas lõikes nimetatud erikontol loetakse kontoomaniku ettevõtlustuluks.

Üheski seaduses ei ole öeldud, et ettevõtjaks registreerimise kohustuslikuks tingimuseks on pangaarvete olemasolu. Nii et kui teil pangakontot ei ole, ei tohi keegi keelduda teid ettevõtjaks registreerimast. Kui teil aga kontod on, peate need registreerimisel oma maksuametile teatavaks tegema.

Tulumaksuseadusest on näha, et erikonto võib avada see inimene, kes on juba ettevõtjaks registreeritud: ?Registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib avada...? Järelikult ei ole teil võimalik ettevõtjaks registreerimisel omada erikontot, sest seaduse järgi saate selle avada alles pärast ettevõtjaks registreerimist.

Hetkel kuum