30. oktoober 2001 kell 22:00

Taksofon peab olema igas Eesti vallas

Vastuseks ajalehes Äripäev 30. oktoobril 2001 ilmunud toimetuse repliigile (vt ?Taksofon igaühe koju ehk ET bluff tuli välja?) tuleb meenutada, et vastavalt telekommunikatsiooniseadusele on kõik telekommunikatsioonioperaatorid kohustatud osutama universaalteenust.

Universaalteenus on vastavalt telekommunikatsiooniseadusele juurdepääs üldkasutatavale telefonivõrgule, mis peab võimaldama telefoniteenust, faksiteenust, internetiteenust, taksofoniteenust ning tasuta ühendust hädaabinumbritega.

Kõiki neid teenuseid võimaldavat võrguühendust Eesti Telefon ka täna oma klientidele võimaldab, erinevalt teistest fikstelefonioperaatoritest, kelle sideamet on universaalteenuse osutamise ehk telekommunikatsiooni infrastruktuuri arendamise kohustusest vabastanud.

Vastavalt teede- ja sideministri määrusega nr. 123 kinnitatud universaalteenuste osutamise nõuetele peab universaalteenuse kohuslane tagama vähemalt ühe taksofoni 3000 elaniku kohta ja vähemalt ühe taksofoni igasse valda, mitte aga iga telefoniomaniku koju, nagu Äripäev viitab.

Audiitorfirmas Deloitte & Touche valminud auditis sisalduvad kulutused universaalteenuse osutamise nõuete täitmiseks ning telekommunikatsiooniseaduse §39 lõige 2 punkt 2 kohustab neid kulutusi arvutama just ettevaatava arvestusmeetodi kohaselt, et tagada võrdsed võimalused püsida hinnakonkurentsis nii neile operaatoritele, kel juba oma telekommunikatsioonivõrk, kui ka neile, kes peavad võrgu ehitamisse investeerima hakkama.

Eesti Telefon on teatanud, et omahind ühenduse eest üldkasutatava telefonivõrguga on auditi kohaselt 237 krooni ning see number seisab auditi aruandes sõltumata sellest, kas Äripäev Eesti Telefoni vassimises süüdistab või mitte. Audiitorfirma on auditeerimisel järginud telekommunikatsiooniseadusest ning selle rakendusaktidest tulenevaid nõudeid ja sideametiga kooskõlastatud auditi lähteülesannet ning seetõttu on kahetsusväärne, et ajaleht Äripäev neid nõudeid ei tea ning Eesti Telefoni seadusest tulenevat käitumist vassimiseks ja bluffimiseks nimetab.

Hetkel kuum