20. november 2001 kell 22:00

Tulumaksuseaduse negatiivsed aspektid

Ettevõtete poolt teenitud kasumi tulumaksust vabastamine mõjub kahtlemata positiivselt ettevõtluse arengule (vt Tulumaksuvabastus läks täpselt kümnesse ÄP 19.11 ). Kas tulumaksuvabastusel võiks olla ka mõningaid negatiivseid aspekte? Millised need võiksid olla?

Tulumaksuvabastus muutis ettevõtte omakapitali mõõdetavust. Enne tulumaksuvabastuse kehtestamist oli üheselt selge: omakapital kuulub omanikele. Pärast tulumaksuvabastuse kehtestamist see enam nii ei ole. Ettevõtte omakapital kuulub omanikele ainult juhul kui tegemist on ?heade omanikega? ? teised eesti ettevõtted. Kui tegemist on ?pahade omanikega? ? füüsilised isikud ja mitteresidendid ? siis kuulub omakapital osaliselt omanikele ja osaliselt Eesti riigile. Toomas Lumani eestvedamisel teostatud EKTK uuringut tulumaksuvabastuse mõjust ettevõtete omakapitali suurusele tuleks käsitleda pigem poliitilisena, mitte tegeliku majandusuuringuna. Tulumaksuvabastuse praktiline rakendamine muutis omakapitali ?enne ja pärast? mittevõrreldavaks.

Statistikaameti andmetel suurenes ettevõtete kasum 2000. a 10 korda, võrreldes 1999. aastaga. Suurepärane, kuid mida selle kasumiga tehti? Kas loodi uusi töökohti? Kas tehti investeeringuid Eesti majandusse? Kas toimus oluline SKP kasv? Tulumaksuvabastuse eripära seisneb selles, et teenitud kasum on maksuvaba. Maksustatakse ?pahadele omanikele? dividendide maksmine ning ka teatavad rahaülekanded, mille puhul eeldatakse, et tegemist on varjatud kujul dividendide maksmisega. Maksuvabad on Eesti ettevõtete investeeringud ükskõik kuhu, v.a. teatavad off-shore piirkonnad. Seega on loodud olukord, kus Eestis teenitud maksustamata kasumi võib investeerida Lätti, Jaapanisse, Austraaliasse. Need investeeringud kajastuvad Eesti ettevõtete bilanssides, kasvatades omakapitali ja bilansimahtu. Reaalne raha viiakse aga mujale, töökohad luuakse teistes riikides, majanduskasv hakkab toimuma teistes riikides ja seda Eesti riigi poolt antud maksusoodustuse kaasabil!

Siinkirjeldatu on vaid murdosa tulumaksuseaduse negatiivsetest aspektidest. Lähiajal jätkan teemat.

Hetkel kuum