Katrin Rohtla • 26. november 2001 kell 13:26

Pooled Eesti elanikud käisid suvekuudel eestisisestel reisidel

49% Eesti täisealistest elanikest käisid suvel ühe- või mitmepäevastel tööga mitteseotud reisidel, selgus Turismiagentuuri tellimusel läbi viidud üle-eestilise küsitluse tulemustest.

Mitmepäevastel reisidel käis 37% Eesti elanikest, kusjuures vaid 13% kõikidest ööbimistest olid tasulised. Kõige sagedamini oli suvise mitmepäevase reisi eesmärgiks sugulaste või tuttavate külastamine, teisel kohal oli puhkusereis, kolmandal kontsertide ja suvelavastuste külastamine ning neljandal kohal sport ja aktiivsed harrastused.

Eelistatuim siseturismi sihtkoht oli Tallinn, järgnesid Pärnu ja Pärnumaa. Kõige aktiivsemad reisijad on 20-39 aastased.

7. -15. septembrini 2001. a. viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll EAS Turismiagentuuri tellimusel läbi üle-eestilise küsitluse, mille teemaks olid Eesti elanike suvised sisereisid. Suulise intervjuu vormis küsitleti 1309 15-74-a. inimest. Eesmärgiks oli uurida suviste sisereiside arvu, kusjuures reisid olid jaotatud tööga seotud ning isiklikel eesmärkidel tehtud ehk vaba aja reisideks (reisimine teise maakonda puhkamise, harrastustega tegelemise, sugulaste-tuttavate külastamise, kultuuriürituste või perekondlike tähtpäevade eesmärgil). Täpsemalt uuriti isiklikel eesmärkidel tehtud ööbimisega reiside kestust, sihtkohti, tasulise majutuse kasutamist ning rahulolu reisimisega seotud teenustega Eestis. Neilt, kes polnud sisereisidel käinud, uuriti mittekäimise põhjusi.

Hetkel kuum