Inno Tähismaa • 28. november 2001 kell 11:20

Phare programmi raames alustatakse uute projektide rahastamist

Rahandusminister Siim Kallas ja Euroopa Komisjoni Delegatsiooni juht Eestis John Kjaer allkirjastavad reedel, 30. novembril Euroopa Liidu Phare 2001.a. programmi finantseerimismemorandumi, millega lõpeb projektide ettevalmistusetapp ja algab elluviimine.

Euroopa Liidu Phare 2001. a. programm rahastab 16 projekti raames ekspertabi ja investeeringuid, mis on vajalikud Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga. Projektide põhieesmärgiks on aidata kaasa Euroopa Liidu seadusandluse paremale rakendamisele Eestis. Teise olulise komponendina toetab programm alates 2000. aastast sotsiaalmajanduslikku arengut.

Kogu allkirjastatava Eesti Phare 2001.a. programmi maht on 26.4 miljonit eurot ehk 412 miljonit Eesti krooni, mis eraldatakse Eestile tagastamatu abina. Eesti avalik sektor kaasfinantseerib ülaltoodud investeeringuid ja tegevusi 135 miljoni krooniga. 2001. aastal on oodata veel ka Phare piiriäärsete alade koostööprogrammi finantseerimismemorandumi allkirjastamist, mille maht on 3 miljonit eurot, mis teeb 2001. a. Phare programmi kogumahuks 29.4 miljonit eurot.

Kuni 2001. aastani eraldas EK Eestile Phare programmi raames 24 miljonit eurot, kuid see summa on viimastel aastatel olnud tuntavalt suurem, sest Eesti on suutnud ette valmistada piisavalt palju heal tasemel projekte. Samuti näitab tegeliku finantseerimismemorandumi suurem maht Euroopa Komisjoni suurenenud usaldust Eesti administratsiooni võimekuse suhtes. Eeldatavalt saab ka Phare 2002 programmi maht olema vähemalt 30 miljonit eurot.

Näited mõnedest investeeringutest ja tegevustest, mida Phare 2001.a. programmi raames toetatakse:

Luuakse infosüsteem kurjategijate kiiremaks ja paremaks tabamiseks, eelkõige tundemärkide kiiremaks kontrollimiseks.Luuakse põllumajandussaaduste kvaliteedi kontrollimise süsteem ning toidujärelevalve labor.Asutatakse loomsete jäätmete ümbertöötlemise tehas.Toetatakse kohtusüsteemi strateegilist arengut ja kohtunike koolitust.Parandatakse Maksuameti maksupolitsei osakonna töökorraldust, et tagada efektiivsem maksupettuste avastamine.Parandatakse infrastruktuuri Eesti turismi- ja tööstusettevõtete arengu toetamiseks.Toetatakse kutsehariduse andmist Lääne-Eesti saartel ning noorte tööhõive tõstmist Eestis.Toetatakse ettevalmistusi struktuurifondidega liitumiseks.

Hetkel kuum