Tarmo Riisenberg • 28. november 2001 kell 22:00

Sideamet kuulutas EMT ja Eesti Telefoni

Otsuse tegemisel lähtuti telefoni-, püsiliini- ja mobiiltelefoniteenuste käivetest ja sidumisteenuse turu puhul sidumisliikluse mahust, mis kajastusid ettevõtete 2000. aasta andmetes. Mõlema ettevõtte turuosad eelpool nimetatud turgudel ületasid 25 piiri ja ettevõtete 2000. aasta realiseerimise netokäive ületas seaduses nõutud 10 miljoni piiri. EMT turuosaks tunnistas sideamet 72 protsenti 2000. aasta mobiilsideturu käibest.

Telekommunikatsiooniseadus (TKS) sätestab, et sideamet tunnistab konkreetsel telekommunikatsiooniteenuseturul ja selle teenuse osutamise piirkonnas OTEks üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja, kelle turuosa koos ema- ja tütarettevõtjaga on vähemalt 25 konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest või vähemalt 25 liiklusest sidumisteenuse turu korral ja kes ei tõenda, et selle turuosa omamine ei ohusta vaba konkurentsi.

Olulise turujõuga ettevõtjate tunnistamise protseduurist lähtuvalt oli mõlemal ettevõttel võimalus tõendada, et suure turuosa omamine nende poolt ei ohusta vaba konkurentsi, kuid AS Eesti Telefon jättis selle võimaluse kasutamata ja AS EMT põhjendusi ei lugenud sideamet piisavaks.

Muu hulgas lähtus sideamet ASi EMT tunnistamisel olulise turujõuga ettevõtjaks järgmistest asjaoludest.

Kuna ASil EMT on oluliselt suurem turuosa mobiiltelefoniteenuse turul, on tal võimalus ohustada vaba konkurentsi, sidudes telekommunikatsioonivõrke ja osutades juurdepääsuteenust diskrimineerivatel ja ebavõrdsetel tingimustel ning andmata teistele üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatoritele võimalust kasutada oma liinirajatisi.

Jättes ASi EMT olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamata, puudub tal kohustus rakendada telekommunikatsiooniteenusele tasu, mis põhineb teenuse efektiivsel osutamisel ja on arvestatud põhjendatud kulude alusel ning kohustus korraldada kulude arvestamist viisil, mis võimaldaks eristada telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja telekommunikatsiooniteenuse osutamise kulusid.

ASi EMT klientide arv kasvab igal aastal tuhandete võrra kiiremini kui tema konkurentidel. Alates 1996. aastast mobiiltelefoniteenuse osutajatega liitunud klientidest on üle poole ASiga EMT liitunud kliendid.

Sellest lähtuvalt leidis sideamet, et kuigi mobiiltelefoniteenuse turul on käesoleval ajal peale ASi EMT veel kaks mobiiltelefoniteenuse osutajat, võimaldab ASi EMT oluliselt suurem turuosa mõjutada mobiiltelefoniteenuse turgu ning seega ohustada vaba konkurentsi.

EMT peadirektori Peep Aaviksoo sõnul tõestas EMT, et ei ole ohustanud vaba konkurentsi. ?Küll aga otsustas sideamet, et EMT ei tõestanud seda, et me ei ohusta vaba konkurentsi tulevikus. Seda oleks ka väga raske, et mitte öelda võimatu tõestada ? võime ainult kinnitada, et nii nagu me ei ole ohustanud konkurentsi mobiiltelefoniteenuse turul siiani, ei ohusta me seda ka edaspidi,? kinnitas Aaviksoo.

Vastavalt telekommunikatsiooniseadusele tunnistab sideamet igal aastal hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks olulise turujõuga ettevõtjateks telekommunikatsiooniteenuse osutajad, kes telekommunikatsiooniteenuste turul on saavutanud taseme, mille kuritarvitamine võib viia vaba konkurentsi ohustamiseni. Olulise turujõuga ettevõtja määramise eesmärk on ennetada vaba konkurentsi ohustavat käitumist kindlas sektoris suure turuosa hõivanud sidevaldkonna ettevõtjate poolt.

Olulise turujõuga ettevõte määratakse järgmistel telekommunikatsiooniturgudel:

telefoniteenuseturul;mobiiltelefoniteenuseturul;sidumisteenuseturul;püsiliiniteenuseturul.

13. novembril teatas sideamet, et ei tunnista EMTd olulise turujõuga ettevõtjaks üldkasutatava sidumisteenuse turul 2002. aastal, kuna on ära langenud telekommunikatsiooniseaduses sätestatud olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise tingimus.

Sideamet viis läbi üldkasutatava sidumisteenuse turul 2002. aastaks olulise turujõuga ettevõtja tunnistamise kohta korduva analüüsi. Analüüsi tulemusel osutus EMT osalusprotsent väiksemaks olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise alampiirist ehk 25 protsendist.

Seaduse kohaselt võib sideamet võib tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks ka üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja, kelle turuosa on konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest väiksem kui 25 protsenti, kuid seda juhul, kui see on põhjendatav konkreetsete konkurentsitingimustega antud telekommunikatsiooniteenuseturul.

Konkurentsitingimuste hindamise ja telekommunikatsiooniteenuseturgude piiritlemise korra olulise turujõuga ettevõtja määramiseks kehtestab teede- ja sideminister, seadusena on see sätestatud telekommunikatsiooniseaduses.

Hetkel kuum