Peeter Raidla • 7. detsember 2001 kell 10:14

Riigikohus otsustas: parkimistasu vastab siiski põhiseadusele

Riigikohtu üldkogu jättis oma tänase otsusega rahuldamata advokaat Toomas Liiva kaebuse ning kinnitas, et parkimistasu kehtestamine avalikel tänavatel ei ole vastuolus põhiseadusega.

Üle poole aasta kaebust menetlenud Riigikohus leidis, et parkimistasu saab õiguslikus tähenduses mõista kui teenustasu avaliku asja kasutamise eest. Liiklusseadus jättis küll lahtiseks, milline kohaliku omavalitsuse organ on pädev kehtestama parkimistasu.

Tallinna volikogu delegeeris tasulise parkimise alade, kohtade ja hindade kehtestamise linnavalitsusele.

Kuna riigikohtu üldkogu asus seisukohale, et parkimistasu ei ole maks ega koormis, siis oli volikogu pädev delegeerima parkimistasu hindade kehtestamist linnavalitsusele, kes korraldab kohaliku elu küsimusi.

Toomas Liiva arvates oli aga parkimistasu põhiseadusväline ja ebaseaduslik nähtus,kuna tänav, kus parkimistasu võetakse, on avalik asi, mis peaks olema väljaspool tsiviilkäivet. Lisaks kinnitab Liiva arvates seda,et parkimistasu ei ole tsiviilkäibe element, ka see, et parkimistasule pole määratud käibemaksu. Ning kuna parkimistasu pole tsiviilkäibe element, siis on Tallinna linn läinud parkimistasu määrates vastuollu põhiseadusega.

Riigikohus menetles Liiva kaebust juba alates käesoleva aasta märtsist.

Hetkel kuum