Virkko Lepassalu • 14. veebruar 2002 kell 8:51

Tulekul ettevõtlusseminar "Edukaks esimesel katsel"

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab neljapäeval rahvusraamatukogus seminari 'Edukaks esimesel katsel', teatas Raepress.

Abilinnapea Toomas Vitsuti sõnul on seminari eesmärgiks teavitada alustavaid

ja väikeettevõtjaid sellest, millised toetusmeetmed on nii riik kui linnnende abistamiseks rakendanud ja millised meetmed on veel väljatöötamisel.'Ühtlasi on seminari eesmärgiks propageerida ettevõtlust kui võimalustiseendale ja teistele töökoha loomisel,' ütles Vitsut.

Seminari avab Tallinna linnapea Edgar Savisaar. EV majandusminister Liina

Tõnisson räägib seminaril väikeettevõtete rollist majanduses ja riigirollist ettevõtluse toetamisel. Tallinna abilinnapea Toomas Vitsusttutvustab Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmi. Seminarilräägitakse ka ettevõtluse tugisüsteemi arengusuundadest, garantiidestlaenude tagamiseks ja ekspordi kindlustamiseks, ja investeeringutetoetamisest EL programmi SAPARD abil ning käsitletakse teemasid, mispuudutavad edukaks ettevõtjaks saamist ehk kuidas vältida enim levinud vigu.

Seminarile oodatakse alustavaid ettevõtjaid, väike- ja keskmise suurusega

ettevõtjaid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, erialaliitude esindajaid jakõiki, kes teema vastu huvi tunnevad.

Hetkel kuum