Heidit Kaio • 19. veebruar 2002 kell 11:17

Majandusaasta aruandeid saab esitada elektroonselt

Alates aprillist võivad äriühingud esitada 2001. aasta majandusaasta aruanded kohtute registriosakondadele elektroonsel teel.

22. veebruaril jõustub vastav justiitsministri määrus.

Seni kuni Eestis pole võimalik elektroonsete saadetiste puhul kasutada digitaalallkirja, on plaanis majandusaasta aruannete edastamist korraldada koostöös Eesti suuremate pankadega. Aruandeid saab saata sarnaselt tuludeklaratsiooniga läbi internetipanga.

Majandusaasta aruannetes sisalduvad nii era- kui ka avaliku sektori jaoks olulised andmed. Paberil aruannete menetlemine ja andmete kättesaadavaks tegemine võttis palju aega. Elektroonse edastamise võimalus kiirendab seda protsessi.

Majandusaasta aruandeid saab esitada alates aprillist justiitsministeeriumi

Registrikeskuse internetiaadressil <registrikeskus=http://www.eer.ee>. Sellel leheküljel saavad olema täpsed juhtnöörid aruande elektroonse esitamise kohta.

Hetkel kuum