6. märts 2002 kell 14:47

Riigikohus tunnistas osa käibemaksuseadusest põhiseadusevastaseks

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusevastaseks Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 2.lause, mis sätestas, et käibemaksu mahaarvamine ei ole lubatud juhul, kui kauba või teenuse maksustatav väärtus ühe tehingu kohta ületab 50 000 krooni ja selle eest tasutakse sularahas.

See säte rikub Põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust, sest ettevõtlusvabadusse sekkumine on ebaproportsionaalne. Säte on vastu võetud 12.juunil 1996.a Käibemaksu muutmise seadusega ning säte kehtis 1.jaanuarini 2000.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tegi otsuse Tallinna Ringkonnakohtu taotluse alusel. Tallinna Ringkonnakohus jättis oma 26.novembri 2001.a otsuses antud sätte kohaldamata ning tühistas Tallinna Halduskohtu 27.märtsi 2001.a otsuse ja Lääne Maksuameti ettekirjutuse, mille kohaselt pidi OÜ SIVI tasuma 1998.aasta eest täiendavalt käibemaksu (89 333 krooni ja intressi 50 666 krooni).

Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 2.lause eesmärk oli takistada maksupettusi ning tagada nende võimalikult efektiivne avastamine. Riigikohus leidis, et antud säte maksupettuse toimepanekut ei takista.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus jõustub väljakuulutamisest, on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.

Hetkel kuum