20. märts 2002 kell 7:53

Mahepõllupidajad saavad toetust küsida 10. aprillini

Kuni 10.aprillini võetakse ettevõtte asukohajärgses Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroos vastu dokumente ettevõtte tunnustamise taotlemiseks mahepõllumajandusliku tootmisega alustada soovivatelt ning mahepõllumajandusliku tootmisega jätkavatelt isikutelt, teatab põllumajandusministeerium.

Enne dokumentide esitamist tuleb tasuda ettevõtte tunnustamise või järelevalvetoimingute eest riigilõiv.

Ettevõtte tunnustamise taotluse vormi, soovituslikud vormid andmete esitamiseks, nende täitmise juhendid, näidised ja tabeli riigilõivu suuruse arvutamiseks saab Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroodest (tasuta) või Taimetoodangu Inspektsiooni koduleheküljelt www.plant.agri.ee.

Mahepõllumajanduse seaduse alusel peavad ettevõtted, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku taime-ja/või loomakasvatusega olema tunnustatud ja tootja kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Hetkel kuum