Virkko Lepassalu • 28. märts 2002 kell 7:33

Linnavalitsus kinnitas veevärgiga liitumise korra

Tallinna linnavalitsus kinnitas eilsel istungil korra, mille alusel hüvitab linn ühisveevärgi- või kanalisatsiooniga liitumise tasu täielikult neile kanaliseerimata piirkondade elanikele, kes liituvad aasta jooksul pärast liitumisvõimaluse tekkimist.

Abilinnapea Vladimir Panovi sõnul sätestab kord täpselt kõik need toimingud,

mis tuleb teostada liitumistasu hüvitamise saamiseks, vahendas Raepress. 'Täna kinnitatud kord on juhis nii majaomanikele kui ka vee-ettevõtjatele.'

Liitumistasu hüvitatakse täielikult või osaliselt neile, kes on rahvastikuregistris kirjas Tallinna elanikena ning kelle elumaja asub

ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonita piirkonnas, kusjuures maja ehituslubapeab olema välja antud enne 1995. aasta 16. juunit.

Teiste omavalitsuste maksumaksjatele pole liitumistasu hüvitamist Tallinnas ette nähtud.

Esimesel toimimisaastal hüvitab linn liitumistasu täielikult, teisel aastal

80% ning kolmandal aastal 50%.

Majaomaniku kohustuseks jääb siiski oma vahendite eest rajada torustik

hoonest kuni ühisveevärgi või kanalisatsiooni liitumispunktini, mis reeglinaasub vahetult krundi piiril. Oma krundil võib kinnistuomanik kaevetöid ise tehaenda koostatud projekti järgi. Järele valvama peab agavastava litsentsiga isik.

Hetkel kuum