20. mai 2002 kell 13:26

Elektrihinna tõus pole veel toonud hinnatõusu tööstuses

Majandusministeeriumi hinnangul oli aprillikuine tootjahinnaindeksi tõus ootuspärane, kuna see oli tingitud energia kallinemisest.

Vaatamata energiahindade tõusule hinnad mäetööstuses ja töötlevas tööstuses alanesid, teatas majandusministeerium kommentaaris tootjahinnaindeksile. Suurim langus oli elektri- ja optikaseadmete tootmises, kus märtsiga võrreldes vähenesid toodete hinnad ligi 9%. Järsu languse põhjustasid tõenäoliselt suurte eksportööride poolt alandatud hinnad.

Mõõdukas langus oli ehitusmaterjalide hindades, mille taga võib olla hindade alanemine välisturgudel. Samuti jätkus kala- (3,3%) ja piimatoodete (1,1%) hinnalangus. Piimatoodete hindade alanemist on mõjutanud Euroopa piimatoodete madalad hinnad, mille tõusu ei oodata ka lähima poole aasta jooksul.

Aastasel baasil vaadeldavad hinnaarengud tootmissektoris on sarnased kuiste muutustega. Peamiselt on mõjutanud tootjahindu sisemaised tegurid, väline hinnasurve on olnud marginaalne ja mõjuv üksnes mõningates sektorites. Kuna Euroopas pole ka lähikuudel ette näha olulisi hinnasurveid, siis võib arvata, et mõnevõrra suurem aprilli tootjahinna tõus võib jääda ühekordseks. Samasuguste arengute jätkumisel jääb esimese poolaasta hinnakasv tootmissektoris alla ühe protsendi.

Ekspordihinnaindeksi dünaamikas lõppes eelmise aasta aprillis järsult elektroonikasektoris tõusnud hindade mõju ja maailmamajanduse jätkuv madalseis viis põhiliselt allhankena valmistavate elektroonikatoodete hinnad hoopis langusele. Langesid ka ehitusmaterjalide hinnad. Jätkuv kütuste hindade tõus hoidis aprillis impordihinnad kasvuteel. Sesoonsusest tingituna tõusid põllumajandusssaaduste hinnad ja nahatoodete osas toimus mõningane kallinemine. Naftasaaduste hindade stabiliseerumine ja dollari kursi langus ei too ka järgneval kuul kaasa impordihindade erilist tõusu.

Maikuus pole erilisi muutusi hindades ette näha. Aprilli energiahindade tõus oli ühekordne, mistõttu sisemaistest teguritest tingitud hinnasurvet lähiajal pole oodata. Peamiste kaubanduspartnerite hinnaarenguid jälgides pole oodata ka välismaise hinnasurve tekkimist.. Suuremat hinnasurvet võib oodata alles teisel poolaastal, eeldusel, et väliskonjunktuur lõpuks siiski elavneb.

Hetkel kuum