Heidit Kaio • 3. juuni 2002 kell 12:41

Audiitorid jäid SAPARDi raha kasutamisega rahule

Euroopa Komisjoni audiitorid andsid postiivse hinnangu Euroopa Liidu abiprogrammi SAPARD raha kasutamise kohta ühte näite põhjal.

Audiitorid hindasid SAPARDi aastaaruande ja kogu toetuse jagamise süsteemi toimimise väga heaks.

SAPARDi toetusi jagab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Euroopa Komisjoni audiitorid hindasid PRIA ametnike tööd ühe toetustaotluse näite varal. Selle käigus külastasid nad Jõgevamaal niiduki ja silopressi soetamiseks SAPARDi toetust küsinud Õnne Piimakarja talu. Seejärel kontrolliti üle PRIA ametnike töö kohalikus Jõgeva büroos ning PRIA keskuses Tartus.

Euroopa Komisjoni audiitori Henk Steuteni sõnul on kogu toetuse jagamise süsteemi juures oluline, et toetuse soovijaid kohapeal kontrollitakse.

'Jäime nähtuga rahule ja teeme Euroopa Komisjonile ettepaneku muuta SAPARDi toetuse saamise süsteemi lihtsamaks,' ütles Steuten.

Steuteni ütlust mööda selgus auditeerimise käigus, et Eestis on projektide koostamisel abistavate nõustajate tase ebaühtlane. 'Soovitame auditeerida ka nõustajate süsteemi,' ütles Steuten.

SAPARDi toetuse saamiseks esitati 2001. aastal 248 taotlust, millest 130 said positiivse otsuse. Nendes projektides planeeritud koguinvesteering on 290 miljonit krooni ja SAPARDi toetus moodustab sellest 123,5 miljonit krooni.

Tänavu on esitatud 221 projekti, millest 113 on praeguseks läbi vaadatud ja neist 94 on saanud rahastamisotsuse. Toetuse on kätte saanud 56 taotlejat kogusummas 20,5 miljonit krooni.

Hetkel kuum