20. juuni 2002 kell 7:13

Vaid iga kümnes tallinlane kiidab jäätmekorraldust

Jäätmekorraldust Tallinnas hindab heaks 9 protsenti küsitletutest, rahuldavaks 52 protsenti ning puudulikuks 39 protsenti.

Tallinna rahastatava ja OÜ Alkraneli poolt läbi viidud uuringust selgus, et hästi informeerituks peab end 23 protsenti küsitletutes, s.h. enam ollakse informeeritud klaastaara, ohtlike jäätmete, vanapaberi ja plasttaara osas.

Prügi sorteerimist peavad vajalikuks 87 protsenti küsitletutes, 3 protsenti ei pea üldse vajalikuks. Mingil määral sorteerivad jäätmeid 56 protsenti, mittesorteerimise põhjuseks peetakse enim äraandmise tülikust.

Uuringu maksumuseks kujunes 54 000 krooni. Uuringu tulemusi kasutatakse

jäätmehoolduse planeerimisel ja edasiarendamisel Tallinnas.

Hetkel kuum