1. juuli 2002 kell 9:41

Tänasest saab patente taotleda ka Euroopa Patendiametilt

Tänasest alates võivad Eesti kodanikud ja residendid esitada rahvusvahelisi taotlusi ka Euroopa Patendiametile, teatab patendiamet.

Kui 1. juulil või pärast seda kuupäeva esitatud rahvusvahelises taotluses on märgitud ametiks Euroopa Patendiamet (EP), kehtib see märkimine automaatselt ka uute liikmesriikide suhtes. Rahvusvahelise taotluse esitajal säilib õigus märkida eraldi ka Eesti (EE).

Euroopa patendikonventsiooni (EPC) alusel on alates 1. juulist võimalik ühe Euroopa patenditaotlusega taotleda leiutisele õiguskaitset järgmistes konventsiooni liikmesriikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Lichstenstein, Luksemburg, Madalmaad, Monaco, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, ?veits, Taani, T?ehhi, Türgi, Suurbritannia.

Eesti kodanikel ja residentidel on nüüd võimalus esitada Euroopa patenditaotlus kas Eesti Patendiameti kaudu või otse Euroopa Patendiametile.

Alates tänasest on Eesti Vabariik Euroopa Patendiorganisatsiooni täisliige.

Hetkel kuum